Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog

seznam všech úvah

Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog

Dne 12. 4 2012 jsem se zúčastnila workshopu s názvem Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog a jelikož se mi právě tohle téma zdá velmi aktuální u dnešní mládeže, tak jsem se rozhodla napsat právě o této problematice pár řádků.
Droga. Co to vlastně je? Proč ji vlastně lidé užívají? Proč ji vůbec začnou užívat? K čemu jim je „dobrá“? Jaké dopady mají drogy na závislého jedince a jaké na celou společnost? Tyhle otázky a ještě spousta dalších mi začaly projíždět hlavou, když pan Procházka začal o dané problematice hovořit.
Závislostí máme několik typů, máme i různé druhy drog od těch nejméně škodlivých, přes více škodlivé až po úplně ty nejtvrdší drogy. Závislost se však nemusí týkat pouze nějakých látek, může jít i o různé činnosti, jako je například závislost na počítači, hlavně na PC hrách, gamblerství – závislost na hraní automatu, dále závislost na psaní sms zpráv, dívání se na televizi, může jít o tzv. workoholismus – závislost na práci, člověk může být závislý i na dokonalém vzhledu a podobně. Nejdůležitějším kritériem závislosti je neschopnost kontrolovat své chování. Není to problém medicínský, ale i pedagogický a sociální.
Téma závislosti je velmi rozšířené, existují různé typy prevence jejího vzniku a následného šíření, společnost proti ní bojuje již dlouhá léta, ale i přesto se ne zcela daří této problematice čelit. V čem vězí ta záhada, proč lidé i přes vědění všech rizik užívání návykových látek, je začnou užívat a začnou být závislí?
Příčiny jsou ne u všech jedinců stejné. U některých může jít o příčinu v jedinci samotném- jeho touha být jiný než ostatní děti, může mít nějaký handicap nebo chronickou traumatizaci, slabé sociální dovednosti, poruchy chování, pro-drogové postoje, chybné vnímání škodlivosti a efektu drogy, je zvědavý a začne brzy experimentovat s drogou. Jiným důvodem, proč u dětí může vzniknout závislost, jsou problémy v rodině, jako je například nedostatek vzájemné citové vazby mezi dětmi a rodiči, rodiče se více zabývají prací než vlastními dětmi, nevěnují jim dostatek svého času, nevyjadřují jim jejich lásku k nim, mají nejasná pravidla ve výchově atd. Závislost může však také vzniknout v rámci rizikových faktorů na úrovni školy, vrstevníků i celé společnosti.
Příčin je spousta, je spousta metod prevencí, ale je i spousta závislých lidí a hlavně i dětí. Je pouze malé procento mladistvých, kteří nevyzkoušeli ani kapku alkoholu, ani jednou se nepotáhli cigaretu, ani jednou si nezahulili marihuanu. Copak to, ale už kolikrát jsem viděla v hospodě mačkat automaty malé dítě, krásně barevná blikající světýlka lákají už ty nejmenší dítka a rodiče jim k tomu ještě dopomůžou tím, že jim tam dovolí vhodit nějaké peníze. Je to pro ně zpočátku jen sranda, ale dle mého názoru by si mohli uvědomit, že i tohle může být spouštěčem vzniku závislosti.
Podle mě je i zásadní příčinou užívání drog a vzniku závislostního chování u dětí NUDA. Dnešní děti mají neskutečné množství možností jak využít volný čas, ale nevyužijí je. Oni se budou raději nudit, zapnou doma televizi nebo počítač a to jim nenáročně čas vyplní. Nebo se venku sejdou s partou jiných dětí a zkoušejí různými způsoby „zabít“ nudu. Některé děti najdou prospěšné činnosti sobě a společnosti, jiné naopak v tom horším případě začnou pít alkohol, kouřit nejen cigarety, ale i marihuanu, až se třeba dostanou do takové situace, kdy jim tohle nebude stačit a přejdou i na tvrdší drogy a stanou se pak rizikem pro sebe samé, své vrstevníky, další generace a celou společnost v případě, že svou situaci nezačnou včas řešit. V některých případech si vypomůžou samy, jindy je potřeba pomoc rodiny a odborníků a následná odborná léčba.
Nevím, závislá na ničem nejsem, pokud ano, tak o tom nevím, ale myslím si, že dokud si člověk nepřizná, že je závislý a dokud se své závislosti nebude chtít sám zbavit, tak má jen malou šanci na vyléčení. Nemusí to být pravda, je to pouze můj názor na danou problematiku.