Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog

seznam všech úvah

Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog

Z workshopů, které jsem navštívila, mě zaujal nejvíce workshop na téma: Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog. Zúčastnila jsem se ho dne 12.4.2012. Hlavním důvodem proč jsem si vybrala tento workshop bylo očekávání spoustu příběhů z praxe, které přednese větší počet lidí. Jelikož právě skutečné příběhy ze života člověka, který je vypraví jsou silným emocionálním zážitkem. A právě díky těmto příběhům se člověk naučí používat získané informace v praxi.
Přednášku vedl pan Procházka, který sám má zkušenosti s konzumací drog, dříve pracoval jako streetwalker a nyní pracuje s dětmi na Waldorfské škole, ale také hodně pracuje s Romy. Hned na začátku přednášky bylo jasné, že neuslyšíme nudný monolog, ale také my se zapojíme a budeme mít prostor pro vyjádření vlastního názoru a nikdo nám ho nebude rozmlouvat. Nejdůležitější bylo uvědomit si, proč lidé začnou brát drogy. Co je k tomu vlastně vede a zda může být hraní počítačových her spouštěčem užívání drog. Proč chtějí lidé utíkat před realitou a být někdo jiný. Ani mě nepřekvapil fakt, že více jak polovina přítomných studentů má zkušenosti s marihuanou. Samozřejmě jsme nemluvili pouze o konzumaci drog, ale také o jiných závislostech. Mluvili jsme také o tom, jak již malé děti touží být někdo jiný. Jak každý z nás hledá svůj vzor a jaké jsou komplice s tím spojené.
Další zajímavou částí přednášky bylo plné zapojení nás přítomných studentů. Ve skupinkách po 10 lidech jsme měli vytvořit zábavný program pro drogově závislé dítě - teenagera. Musím uznat, že to bylo náročné, protože člověk si musí uvědomit jak přemýšlí teenager a hlavně najít vhodný program, který by ho na nějakou dobu zaměstnal a hlavně bavil v dnešní době, je více než složité. Myslím, že i přes bouřlivou diskuzi, bylo zjevné, že dítě by mělo být vychováváno s láskou a mělo by mít pocit, že je pro nás důležité. Zapojení do domácích prací či jiných úkonů spojených s běžným životem je také hodně rozhodující. Dítě se tak naučí být samostatné a soběstačné. Každý teenager musí někde vybít svoji energii a z mého pohledu je nejlepší sport.
Na toto téma lze diskutovat hodiny a hodiny, ale je pouze na nás jak získané informace a rady uvedeme v praxi. Rozhodně tuto přednášku považuji za velmi přínosnou a to hlavně díky tomu v jaké formě proběhla. Jsem moc ráda, že jsme byli schopni diskuze a že jsme byli schopni přijmout názor jiného člověka.