Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Desatero učitele

Důvodem, proč jsem si vybrala právě tento workshop, který nesl název „Desatero učitele“ je prostý. Jako budoucí pedagog bych chtěla působit ve své roli co možná nejlépe a přístup paní Mgr. Eibenové mne zaujal již na workshopu, který se konal minulý rok. Příchod paní Mgr. Eibenové i paní Mgr. Vincencové do sálu byl jistý a vyzařoval z nich respekt, který podle mne některým učitelům schází.
Když nás donutily vstát a nahlas se pozdravit, jako bych se znovu ocitla na základní škole, kde takhle všechny hodiny začínaly. Najednou jsem si vzpomněla jak jsem si ze začátku prvního ročníku na Vysoké škole na jednom semináři neuvědomila, že zde se to již nedělá a zároveň mne potěšilo, že zmateně stát jsem nezůstala pouze já.
Atmosféru třídního kolektivu vytvářel „žák“, který neustále vyrušoval všechny kolem sebe a kterého paní Eibenová neustále napomínala. Pro ty, kteří byly na tomto workshopu „nováčky“ a nezúčastnili se ho minulý rok, byli nejspíš uvedeni do rozpaků a nevěděli co si o takovém chování žáka vlastně myslet. Později se prozradilo, že je to figurant, který měl takového žáka jen představovat a dozvěděli jsme se důležité poznatky z praxe jak s takovými žáky jednat.
Na tomto setkání mne navíc velmi potěšilo, že obě paní magistry používají příklady z praxe a umožňují nám je ukázat i prakticky, což je podle mého velice přínosné pro nás jako budoucí pedagogy, vzhledem k tomu, že děti jsou již v dnešní době divočejší a mají menší úctu k učitelům než jsme měli my - nebo za to snad může dnešní doba?
Myslím si, že je důležité zmínit se i o poznámkách v žákovských knížkách, které jsme měli možnost si prohlédnout a které nás i příjemně pobavily. Zároveň mne velice potěšil seznam „Desatera učitele“ , který se nám všem bude určitě jednou hodit a který obsahuje řadu užitečných rad jak zvládnout vyučovací hodinu s přehledem.
Z celého workshopu mám velice dobrý pocit. Vládla zde klidná a zároveň naučná atmosféra, jenž určitě každému přítomnému vnesla mnoho užitečných informací pro jejich budoucí praxi. Velké plus bych připsala i za to, že se konečně dozvídáme i o praktických věcech, které jsme zatím během studia v žádné publikaci neměli možnost najít a blíže se s nimi seznámit.
Doufám, že budu mít možnost zúčastnit se i dalších zajímavých workshopů těchto dvou vynikajících lektorek, díky nimž máme každý z nás možnost stát se výbornými pedagogy, kteří jsou připraveni na toto krásné avšak nedoceněné povolání, bez kterého by se lidstvo neobešlo.