Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Škola hrou a svět v obrazech

Dne 5. dubna 2012 jsem se účastnil workshopu s názvem „Škola hrou a svět v obrazech“ pod vedením paní magistry Libuše Vlasákové. Byla to moje třetí účast na workshopu v rámci projektu Pedagogika v praxi.
Už Jan Amos Komenský v době svého života kladl ve svých výchovných radách, především pak v díle Schola ludus (Škola hrou), velký důraz na význam hry. Požadoval, aby si děti společně hrály, běhaly venku, žertovaly. Na to je jim třeba zabezpečit vhodné a bezpečné místo, vymýšlet a ukazovat jim různá cvičení a dát jim příležitost na společné pohybové hry. Komenský pokládá hru za velmi vhodnou formu dětské činnosti. Hodnotí nejen její pohybový, ale i vzdělávací význam, když doporučuje, aby se děti hravě obeznámily s věcmi a jevy prostředí, ve kterém žijí. A tomu velmi pomáhá, když se dětem dají hračky, jako olověné koně, kravičky, vozíčky, a to nejen na hru, ale i na to, aby jim umožnilo poznat tyto předměty. Výchovný význam hry se uplatňuje hlavně při kolektivních hrách. Proto se děti mají vzájemně sbližovat a každodenně si společně hrát.
Během workshopu jsem měl možnost poznat a to díky paní Vlasákové, jaké metody se ve waldorfské škole užívají. Měli jsme možnost vzhlédnout hry, které se ve vyučování užívají, způsob, jakým se děti učí písmenky abecedy a také si zazpívat písničky za doprovodu flétny.
Podle mého názoru je hra důležitou součástí každé vyučovací hodiny, zvláště pak u dětí na prvním stupni. Do školy se prvnáčci těší a očekávají něco nového a proto je důležité jim první krůčky na cestě za vzděláním usnadnit. Hra je také hlavní myšlenkou waldorfské pedagogiky. Při hře totiž děti uplatňují vše, co vidí kolem sebe. Paní magistra Vlasáková zdůraznila, že hra není ve waldorfské pedagogice brána jako způsob výuku, při kterém si dítě může dělat, co chce. Dítě musí mít především respekt k práci, kterou vykonává.
Jsem vojákem z povolání a nemám žádnou praxi ve vzdělání cizích dětí, pokud se nepočítá výchova svých dvou dětí a když posoudím, jak se vzdělávají moje děti v současné době v běžné škole, tak si myslím, že waldorfský způsob výuky probouzí v dětech kreativní a jedinečné osobnosti, než v běžných školách a má to taky velkou budoucnost.
Závěrem chci napsat, že jsem rád, že jsem se zúčastnil workshopu s názvem „Škola hrou a svět v obrazech“, protože jsem získal mnoho zajímavých informací, poznatků a pokud dokážu dostudovat a najdu si práci v oblasti výchovy dětí, tak se budu snažit praktikovat tyhle poznatky, které se využívají ve waldorfské škole a praktikovat je i v běžných školách.
Chtěl bych ještě v téhle úvaze poděkovat paní magistře Libuše Vlasákové za příjemný tříhodinový výklad, protože si už dlouho nepamatuji, že bych odcházel z přednášky plný dojmů a inspirací, jak u téhle přednášky.
https://www.replicabagmall.com