Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Předcházení vývojovým poruchám učení

seznam všech úvah

Předcházení vývojovým poruchám učení

Dne 5. dubna jsem se v rámci projektu Pedagogika v praxi zúčastnila workshopu s názvem „Předcházení vývojovým poruchám učení“. Studuji obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol, a proto jsem se přihlásila k tomuto projektu. Tento workshop pro mě byl již druhým a musím říct, že velmi přínosným seznámením s projektem.
Na začátku workshopu nás paní lektorka obecně seznámila s tématikou vývojových poruch. Také jsme se seznámili s netradiční výukou na waldorfské škole, kde je paní lektorka ředitelkou. Kladla důraz na to, abychom dětem dopřáli harmonický vývoj a nepřetěžovali je učební látkou a nadbytečnými informacemi.
Co vede k poruchám učení? Zdá se to jednoduché. Pro děti je nejdůležitější, aby měly pravidelný denní režim. Ve stejnou hodinu snídat, obědvat večeřet, také ve stejnou hodinu vstávat a chodit spát. Tímto mohou rodiče u svého dítěte předejít poruchám jako je například mentální retardace, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, zrakové postižení a nespočet dalších.
Čím to je, že jsou děti jiné než před pár lety? Podle mého názoru je to dnešní moderní a uspěchanou dobou. Děti často tráví svůj volný čas u počítače a televize a ne vždy jsou tam pro ně vhodné věci. Někteří rodiče nevěnují svým dětem potřebný čas a nedopřávají jim tím podmínky k ideálnímu vývoji, jelikož děti potřebují mít kontakt s rodiči už od narození. Paní lektorka nám taky doporučovala, abychom dětem dávali hračky spíše z přírodního materiálu než například z plastu. Pro děti je daleko přínosnější, když si hrají venku s kamínky, než když sedí u počítačových her. Dnešní děti přicházejí do školy dospělejší a bystřejší. Ne všechny chápou autority, a proto někdy nastává problém s jejich zvládnutím. Hlavní roli tedy hraje rodina, to, jak se dítěti věnuje, se projevuje navenek. Každé dítě si zaslouží pozornost, péči a zájem svých rodičů, jen to může vést k ideálnímu rozvoji osobnosti.
Díky workshopu také vím, že důležité jsou prstové cvičení a rozvíjení motoriky. Ve škole lze provádět na začátku každého hodiny, především v první třídě. Několik cvičení jak tomu dosáhnout jsme si na workshopu prakticky vyzkoušeli. Stěžejní je také rozvoj dětské fantazie. Dítě potřebuje cítit oporu v dospělých, potřebuje vědět, že je milován a že se má na koho obrátit, když mu není nejlíp.
Tento workshop mě velmi zaujal a určitě bych ho doporučila všem, které jen trochu tato tématika oslovuje. Nejenže jsem se dozvěděla mnoho nových a zajímavých věcí, ale také jsem si mohla prakticky vyzkoušet různé hry a cvičení, které mi budou v mém budoucím povolání určitě velmi nápomocné.