Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Škola hrou a svět v obrazech

Dne 5. 4. jsem se účastnila workshopu s názvem „Škola hrou a svět v obrazech“ pod vedením paní magistry Libuše Vlasákové. Byla to má druhá účast na workshopu v rámci projektu Pedagogika v praxi. Musím přiznat, že když jsem si na začátku letního semestru vybírala, jakých seminářů se zúčastním, první, co mne vždy zaujalo, byl název. A musíte sami uznat, že tento název je vskutku lákavý. Proto jsem se na tento seminář také velmi těšila.
Krátce před devátou hodinou jsme se usadily v sále a čekaly na zahájení semináře. Po chvilce jsme si všimly usmívající se milé paní, která v poklidu čekala, až se vyřídí potřebné formality. Hned nám bylo jasné, že „ta milá paní“, nás bude po následující tři hodiny zasvěcovat do tajů waldorfské pedagogiky a předávat své bohaté zkušenosti. V úvodu svého výkladu se paní Libuše Vlasáková zamyslela nad tím, co vlastně znamená termín „škola hrou“ a „svět v obrazech“? Tato myšlenka mne donutila k tomu, abych se nad těmito slovními spojeními zamyslela také a uvědomila si, jak vnímám já význam těchto slov. Podle mého názoru je hra důležitou součástí každé vyučovací hodiny, zvláště pak u dětí na prvním stupni. Do školy vcházejí plni očekávání, těšení se na něco nového, a proto je důležité jim první krůčky na cestě za vzděláním usnadnit. Hra je také hlavní myšlenkou waldorfské pedagogiky. Při hře totiž děti uplatňují vše, co vidí kolem sebe. Paní magistra zdůraznila, že hra není ve waldorfské pedagogice brána jako způsob výuku, při kterém si dítě může dělat, co chce. Dítě musí mít především respekt k práci, kterou vykonává. Ve své dosavadní praxi, která ještě není nikterak bohatá, protože teprve studuji první ročník, jsem měla možnost účastnit se exkurze ve waldorfské škole a pomáhat s přípravami na vánoční jarmark. Hned při vstupu jsem byla překvapena poklidnou a milující atmosférou, která ve škole vládla. Díky této zkušenosti jsem se o tento alternativní způsob výuky začala trochu více zajímat.
Během workshopu jsem měla možnost poznat, jak výuka probíhá. Velice se mi líbilo, jaké metody se ve waldorfské škole užívají. Měli jsme možnost si na vlastní kůži vyzkoušet hry, které se ve vyučování užívají, způsob, jakým se děti učí písmenkám abecedy a také si zazpívat písničky za doprovodu pentatonické flétny. U řady lidí, i u mě před absolvováním tohoto semináře, vyvolává alternativní způsob výuky řadu otázek. Je způsob výuky kvalitní? Získají děti dostatečné znalosti, aby obstály v dalším studiu? Po absolvování tohoto semináře jsem si jistá, že výuka je kvalitní. Děti jsou sice vzdělávány jiným způsobem, než který poskytují běžné školy, ale za to si myslím, že waldorfský způsob výuky probouzí v dětech kreativní a jedinečné osobnosti.
Celý workshop mě velmi bavil, získala jsem mnoho zajímavých informací, poznatků o waldorfské pedagogice a odcházela jsem obohacena o řadu nových zkušeností, které budu moci využívat ve svém studiu a později i v praxi.