Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Psychologická první pomoc

Na začátku dubna jsem se účastnila víkendové akce s názvem „ Psychologická první pomoc“.
Už podle názvu mi bylo jasné, že to bude velmi zajímavé téma, které uplatním nejen ve svém profesionálním životě, ale i v soukromí. Podle mého názoru naše společnost trpí psychologickými onemocněními více, jak kteroukoliv jinačí nemocí. Může za to dnešní uspěchaný svět a velmi mnoho tragédií a nehod. Tito lidé se se svými problémy neumí sami vypořádat. Většinou jim (aspoň podle mě) chybí někdo, komu by se se svými problémy svěřili. A od toho jsou krizová centra, aby těmto lidem pomohla.

Naše přednášející na mě ze začátku působily trochu nesměle a ostýchavě. Po chvíli jsem ale pochopila, že tento způsob mluvení je vlastně jejich práce. Mluvili velmi rozvážně, moudře, než něco řekly tak si to dobře promyslely a nikdy se už nestalo, že by se přeřekli.

Workshop nám měl lépe objasnit, jak nabídnout psychologickou pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Dle mého názoru tento workshop splnil moje očekávání. Dozvěděla jsem se, že při takové pomoci nemáme lidem „radit“! Máme jim pouze klást otázky, díky kterým si oni sami tuto situaci vyjasní a dokáží se s ní smířit.

Pro mě ovšem byla nejzajímavější a nejdůležitější praktická část nácviku, kde jsme si měli na předem určených scénkách zkusit také roli interventa. Zde jsme si ověřila, že to není tak jednoduché a být takovým krizovým interventem není nic lehkého. Podle mě byla ale velmi zajímavá část přípravy na pedagogické téma např.: jak třídě oznámit, že jim zemřel spolužák. Bylo to sice velmi těžké a nepříjemné vůbec na něco takového myslet, ale bohužel pro moji profesi velmi potřebné.

Velmi potřebné pro mě bylo, fiktivní nácvik evakuace a v podstatě jsem si uvědomila, jak jsou někteří, lidé bezohlední a sobečtí. Každý jsme měli předvádět jinačí role, od staříků po malé děti. Někdo se sám vrátil pomoci ostatním, někoho to, ze strachu o svůj vlastní život ani nenapadlo.