Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Desatero učitele

Jelikož studuji učitelství a v budoucnu bych chtěla ve škole učit, velmi mě zaujal tento workshop, na který jsem se bez váhání přihlásila. Těšila jsem se, že se konečně dozvím nějaké užitečné rady a zkušenosti z praxe, které se k nám ve výuce bohužel nedostávají.
Už začátek workshopu a příchod paní Eibenové A Vincenciové mě zaujal. Tyto dvě paní, které nás workshopem měly provázet nakráčely sebejistě do třídy, sjednaly si okamžitě klid a donutily nás nečekaně vstát a pozdravit se. Teprve poté jsem pochopila, že už hned ze začátku jde o názornou ukázku, jak by měl učitel správně vcházet do třídy, neboť první vstup mezi žáky je velmi důležitý, protože už od této chvíle musí vyučující vzbuzovat autoritu a respekt. Možná si v tu chvíli několik z nás, přihlížejících studentů, říkalo, proč by na obyčejném příchodu mělo tak moc záležet. Je přece jedno, jak vyučující přijde do třídy. Tohoto mylného názoru nás ovšem velmi rychle zbavily názorné ukázky, kdy dva studenti- dobrovolníci předvedli svůj vlastní nepřipravený a nepromyšlený nástup do třídy. Myslím si, že tyto názorné ukázky snad všechny zaujaly a nikdo se během workshopu nenudil. Během výkladu paní Eibenové o tom, jak je důležité si na začátku hodiny vytvořit systém a správnou atmosféru ve třídě, jsem neustále pokukovala po studentovi, který se choval, jako neposlušný puberťák a rušil svým nevhodným chováním celé okolí. Paní Eibenová ho několikrát napomínala, ale on si nedal říct. V duchu jsem si myslela, že ten hoch snad normální není, co tady vůbec dělá, když ho to vůbec nebaví? Teprve když se s velkým rachotem zřítil ze židle paní Eibenová prozradila, že ten mladý muž je jejich figurant zlobivého žáka. Věřím, že v tu chvíli celý sál ještě více zpozorněl a všichni jsme s velkým zaujetím poslouchali další cenné rady pro budoucí učitele. Společně jsme prošli připravené desatero učitele a teprve na názorných příkladech ze zkušeností obou přednášejících, jsme pochopili, že to nejsou pouhé bezvýznamné, napsané věty. Překvapilo mě, že je také velmi důležité, aby učitel byl opatrný i například v případě, že pouští žáka z hodiny na WC, že by neměl na studenty ukazovat prstem, mluvit rozkazovacím způsobem, měl by ho chválit i za samozřejmé věci a povinnosti atd.
Jsem moc ráda, že jsme se mohla tohoto workshopu zúčastnit. Účast na tomto workshopu ve mně vzbudila otázky, zdali učitelské povolání zvládnu, neboť jak nám sdělily obě přednášející, není to nic snadného a stát se dobrým kantorem dá spoustu práce. Obě paní lektorky byly velmi příjemné, ochotné, sebejisté a hlavně plné zkušeností z pedagogické praxe. Jejich výklad byl velmi zajímavý a poučný. Myslím si, že jejich rady si vezmou k srdci a v případné budoucí praxi použijí převážně studenti učitelství pro základní školy. Jako studentce učitelství pro střední školy, mi na tomto workshopu trochu chyběly zkušenosti a rady ,,jak na starší žáky středních škol“. Domnívám se ale, že díky účasti na tomto workshopu, to bylo pro všechny velmi poučné a příjemně strávené dopoledne.