Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

DESATERO UČITELE

Na tento workshop jsem se přihlásila proto, že jsem bohužel na předchozím workshopu na tohle téma nebyla. Díky tomu, jsem se na workshop i těšila. Sice můj obor na vysoké škole se nevztahuje konkrétně k učitelství, i přesto mě téma i workshop zajímal a i zaujal. Zaujal mne i příchod paní Eibenové. I když je paní Eibenová malého vzrůstu jako já, přišla do třídy sebejistě jak chůzí, projevem, tak i postojem. Přišla jako vyrovnaný člověk, který působí na žáky jako určitá autorita.
Pamatuju si, jak na základní škole přišla učitelka, která si už od pohledu nedokázala vybudovat respekt či nějakou autoritu a už od dveří křičela „ticho“, začala po jednotlivých žáci křičet div se z toho skoro nezbláznila. Ani nevyposlechla názor žáků a neřešila nic bez křiku. Myslela jsi, že je to její zbraň proti nám, že se tak ubrání. Jenže opak byl pravdou. Celá třída z ní měla srandu, provokovala ji a nikdo ji nebral vážně. Nikdo, ani z jiných tříd z ní respekt neměl, div nepřišla o hlasivky. Kompenzovala si svůj neúspěch lázněmi a podobnými výlety, jenže neřešila, že něco dělá špatně, že by něco měla změnit u sebe, změnit přístup. Tak jak ukázala paní Eibenová. Přesný úkaz, že tohle řešení není správné. Na rozdíl od učitele na střední škole, který byl velice vážený, přišel do třídy a celá třída byla ticho. Sice měl přirozenou autoritu, ale vždy co slíbil – dodržel, nikdy jsme si u něj nedovolili mluvit v hodinách a už vůbec ne opisovat z taháku. Hodně nás naučil i díky tomu, že dokázal pochválit. To učitelka na základní škole nikdy.
Desatero, které nám bylo určeno k vytisknutí a dále vysvětleno je velmi poučné, použitelné a hlavně je to dobrý materiál k tomu, být správným učitelem. Všechny body jsou důležité a komplexně tvoří návod, jak být správným učitelem. Nejzajímavější pro mě je poslední bod. „nezapomeňte, že třída je vždy chytřejší než vy. Hloupost vám prominou tehdy, když jim ukážete, že je máte rádi.“ Opravdu tyto dvě věty jsou pravdivé, poznala jsem ji jak z hlediska pozice žáka, tak i z pozice vedení. Tohle desatero by měl znát každý učitel a i se jim alespoň z části řídit. Mám sestru učitelku učící na prvním stupni základní školy. Jelikož neměla možnost se tohoto workshopu zúčastnit, poskytla jsem ji alespoň tohle desatero a některé rady od paní Eibenové. Shodly jsme se, že jsou tyto materiálny pro učitelky potřebné, tak materiál i dále poskytla svým kolegům ve škole poblíž Brna.
Workshop byl i obohacen o vtipné poznámky v žákovských knížkách, což bylo zpestřením a i zábavou na tomto workshopu.
Závěrem přemýšlím nad otázkou:„Je možné vybudovat si respekt, autoritu, úctu a uznání při začínající profesi?“ Nejspíš záleží na osobnosti, jak se k profesi postaví. Zda bude jen ta učitelka, která si nějak odučí to, co odučit má nebo výuku povede jinou metodou, která bude žáky bavit, ale zároveň si u žáků vybuduje respekt.