Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Předcházení vývojovým poruchám učení

seznam všech úvah

Předcházení vývojovým poruchám učení

Dnes jsem se zúčastnila workshopu, který mě velmi zaujal. Seznámili jsme se s výukou na waldorfské škole, která je poněkud odlišná od klasické státní ZŠ. Paní ředitelka se nás snažila nabádat k tomu, abychom děti mladšího školního věku nepřetěžovali učební látkou, ale abychom jim dopřáli přirozený harmonický vývoj, který začíná od nohou (pohyb) a postupuje k hlavě (vědomosti).
Velice mne zaujaly každodenní aktivity ve waldorfských třídách, ale nevím, zda je dobré, aby se děti začaly učit číst, psát a počítat až ve 2 třídě. Když si povídám s dětmi v předškolním věku, a zeptám se jich, na co se těší do školy, odpoví mi, že na čtení, psaní i počítání, a proto nevidím důvod, aby se děti začaly učit číst až v 8 či 9 letech. Přesto mě zaujaly činnosti, které nám předváděla paní ředitelka. Jak mohou prstová cvičení předcházet vývojovým poruchám v učení? Prstová cvičení jsou velice důležitá, aby dítě dokázalo správně používat své prsty, aby dokázalo správně držet tužku a přitom ho nebolela ruka. Myslím si, že prstová cvičení jsou zajímavým zpestřením před každou hodinou českého jazyka či jiného předmětu, kde děti píší. Ruce se jim příjemně uvolní a rozhýbou. V každé učebnici vývojové psychologie se setkáváme s tím, že děti mladšího školního věku potřebují k relaxaci pohyb. Je důležité, abychom při výuce na ZŠ využívali pohybové aktivity? Pohybové hry i činnosti jsou důležité pro správný rozvoj každého žáka. Jakmile zařadíme během výuky jakoukoli hru s pohybem, děti zůstávají stále pozorné a aktivní. Děti se odreagují a jsou schopné opět přemýšlet. Paní ředitelka nám také říkala, že pohybové či konstruktivní hry využívají na waldorfské škole k zapamatování nového učiva. Dokážou si děti lépe zapamatovat učivo, jakmile ho spojí s pohybem? Myslím si, že ano, jelikož při aktivitách zapojují více smyslů a při vybavování si dokážou jednotlivý obsah učiva spojit s danou aktivitou či pohybem. Také různé konstruktivní hry, při kterých využíváme např. plastelínu, jsou velice účinným materiálem k zapamatování si učiva. Když se děti seznamují s písmeny, mohou si je také vyrobit, a tím zapojí více smyslů a dokážou si ho lépe zapamatovat i vybavit. Dětem, které mají různorodé dys. poruchy a špatně se učí psát i číst, ale umí krásně modelovat či vyrábět, umožníme, aby se písmena naučily stejně dobře jako ostatní spolužáci.
Při workshopu jsem si uvědomila, že i děti s vývojovými poruchami mohou mít skvělé výsledky ve škole, jen musíme vhodně zvolit aktivity a brát je jako zcela rovnocenné partnery.