Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Jak najít společnou řeč v multikulturní společnosti

Tento workshop mě při výběru jednoznačně na první pohled zaujal. Tato tématika mi je blízká a proto jsem se těšila, že se dozvím něco nového a užitečného. Již od začátku jsem byla velmi potěšena výběrem lektorky, která je působila velmi akčně a nadšeně. Myslím si, že je skvělé, že lektorka v praxi vyučuje a mohla nám tak předat vlastní zkušeností ověřené tipy. Ocenila jsem její otevřenost a schopnost motivovat.
Workshop byl skvěle vedený a nemám mu co vytknout. omega replica watches Nešlo jen o suché teoretizování, ale především o praktickou ukázku toho, jak téma multikulturality pojmout ve výuce. Podle mého názoru je u těchto workshopů nejdůležitější, aby obsahovaly i možnost vyzkoušet si jednotlivé techniky. Proto jsem byla velmi ráda za to, že nás bylo na workshopu pouze 50, což nám umožnilo si hry a techniky dobře vyzkoušet na vlastní kůži. To si myslím bylo největším přínosem tohoto workshopu. Bylo nám umožněno prostřednictvím jednotlivých aktivit naučit se využívat své nápady.
Podle mého nikomu nemohlo ujít téma a cíl, které spojovalo jednotlivé aktivity a které bylo velmi vhodně vybráno. Tématem bylo vnímání, cílem pak naučit se respektovat a uvědomovat si rozdílnost ve vnímání u každého člověka. Skvělé bylo propojení teorie s praxí. To znamená, že bylo dobré, že jsme se mohli seznámit s jednotlivými metodami, které je možno při praktickém vyučování využívat a poté si ji mohli na příkladu vyzkoušet. Velmi se mi líbilo to, jak k nám paní lektorka přistupovala, tj. že některé věci jakoby neříkala zcela explicitně, ale vedla nás k tomu, abychom si je sami asociovali a propojovali. Myslím, že každý vysokoškolák by toho měl být schopný. Obecně velmi dobré bylo to, jak jsme k postupně téma společně probírali i s naším přispěním a byli naváděni vydedukovat určité zásady. Užitečné bylo především časté opakování toho, že nelze žákům vnucovat a předhazovat svůj názor a navádět je tak postupně třeba až k nesnášenlivosti určitého etnika. Skvělé bylo to, že proběhla krátká diskuze o tom, jak reagovat na názory žáků, ať už jsou podle nás správné nebo ne. Tipy lektorky k řešení určitých situací mě dost obohatily. Také mi pomohly se postupně naučit uvědomovat si, jak já sama reaguji a co si myslím a naučit se mé reakce správně odhadnout.
Velmi dobrým krokem pro vytvoření atmosféry během workshopu bylo zrušení anonymity. Každý při příchodu dostal jmenovku a během celé doby skvěle fungovalo vzájemné oslovování. Workshop díky tomu probíhal velmi uvolněně a v dobré atmosféře. Byla jsem ráda, že se všichni účastníci zapojovali a nebyl tam tak rušící element, který by se na ostatní jen díval. To si myslím, že by mohlo být hodně nepříjemné a odrazilo by se to na dobrém dojmu z celého dopoledne. Nejvíce mě zaujali dvě aktivity, které umožnili určitou krátkou diskuzi a nejvíce nás prověřily v tom, jak my sami vnímáme druhé a vytváříme si na názor na základě prvního dojmu. Dostali jsme kartičky s fotografií různých osob a měli jsme napsat náš první dojem, co si myslíme, kdo na fotografii je, jeho povolání a kde bydlí. Na konci hry jsme se dozvěděli, že všichni na obrázku jsou Romové, kteří dosáhli určitého úspěchu. Já sama jsem téměř nikoho z nich jako Roma neurčila a skvěle mi tato technika ukázala, jak moc dám na první dojem a jak jsem ovlivněna svými předchozími zkušenostmi. To samé se mi potvrdilo při další aktivitě, ve které jsme si měli vybrat mezi problémovými cestující, s kterými bychom chtěli/nechtěli cestovat týden vlakem. Byl to těžký výběr a důležité bylo to, že jsme si mohli vyzkoušet svůj názor obhájit.
V průběhu workshopu jsem si říkala, že je škoda, že do programu nebylo zařazeno jak pracovat s rozdílnostmi a specifiky etnik, s kterými se můžeme v našich školách setkat. Doma jsem si pak ale uvědomila, že to už by bylo téma spíše na samostatný workshop. V rámci workshopu a času jemu určenému nebylo na toto téma dostatek prostoru. Koncepce a téma workshopu, který proběhl byl podle mě dobrým odrazovým můstkem pro to, abychom se jako budoucí učitelé naučili vůbec vnímat rozlišnosti u jednotlivých lidí, ať už příslušníků majority nebo menšin. Až potom je možné zaměřit se na respektování odlišností jednotlivých etnik. Rozhodně si myslím, že do budoucna by workshop s takovým tématem byl velmi užitečný.
Z workshopu jsme odcházela dobře naladěná, obohacená a s námětem k přemýšlení sama nad sebou ve vztahu jak zlepšit své schopnosti a myšlení efektivním a tolerantním směrem. A toho si cením nejvíc