Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Tvorba a realizace projektů na 1. stupni ZŠ

seznam všech úvah

Tvorba a realizace projektů na 1. Stupni ZŠ

Dne 3. 11. 2011 jsem se účastnila workshopu Tvorba a realizace projektů na 1. stupni základní školy. Na tento workshop jsem se rozhodla jít hlavně proto, že studuji učitelství prvního stupně. Už jsem fiktivně pár menších projektů připravovala, ale nikdy nebyly aplikovány ve škole, byly pouze zhodnoceny učiteli. Těšila jsem se, že se dozvím, jak projekty opravdu fungují a nejen o tom, čekala jsem na všechny informace. Nevěděla jsem, kdo bude tento workshop vést a pan učitel v námořnické uniformě mě velmi překvapil a potěšil. První dojem nezklamal, pan Mgr. Petr Kovář byl sympatický a otevřený.
Po prvních pár minutách jsem byla jak v rozčarování. Hlavou mi běhaly jenom dvě myšlenky. První byla, že taková učitelka nikdy nebudu a jestli nemám radši nechat studia. Druhá se týkala mých školních let. Litovala jsem, že jsem tak skvělou výuku nikdy nezažila, a také, že ani v dnešní pokročilé době není taková výuka všude a stále převládá nezáživný stereotyp výkladu.
Vrátím se k první myšlence. Nápad nechat studia mě brzy přešel. Zjistila jsem, že všechno jde, když se chce. Stačí být trochu víc akční a hledat inspiraci všude kolem. Myslím, že to bych zvládla. Ale měli by se o to snažit všichni učitelé. Každá škola by měla mít svůj „Projektový tým“, který by pomáhal alespoň těm méně akčním učitelům. Z hlediska dnešního financování školství je však tato myšlenka neproveditelná. Tím jsem už shrnula i druhou mou myšlenku.
Co se týče projektové výuky, myslím, že je pro děti velmi přínosná. Nový styl vyučování a dobře udělaný projekt je dokáže vtáhnout do děje a učení se rázem stává mnohem snadnější a zábavnější. Tato forma výuky však nezahrnuje jen teoretické dovednosti, které daný předmět požaduje. Rozvíjí také praktické dovednosti jako je spolupráce a komunikace ve vytvořených skupinách, tvořivost, zodpovědnost za svou „trošku do mlýna“. Pokud ještě v projektu zvolíte vhodnou odměnu, děti se budou víc snažit a plnit si úkoly tak, jak mají, jinak by totiž o tuto „skvělou“ odměnu přišly.
Celkově bych workshop hodnotila jako velmi přínosný pro každého účastníka, ať už to byl či nebyl budoucí pedagog. Podle mého názoru byl dokonce nejlepší ze všech, které jsem navštívila. Mgr. Kovář nám ukázal spoustu jeho projektů, mnoho nám jich popsal a ukázal, co na děti platí. Všechna ta energie a optimismus, o kterých jsem si myslela, že žádný učitel už nemůže mít, tu najednou sršela a já jsem si říkala, že jednou budu taky taková „úžasná“ paní učitelka.