Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Asertivita v každém povolání

Pro svoji úvahu jsem si vybrala workshop s názvem Asertivita v každém povolání. S tématem asertivity jsem se již setkala v předmětu Psychologie práce, ale stále mě lákalo dozvědět se o asertivitě ještě něco více. Využila jsem tedy příležitosti a na workshop se přihlásila. Ze začátku byl pro mě velice nezáživný, jelikož nám pan doktor Jančok dával teoretický vhled do tohoto problému. Pak ale, když přišly praktické ukázky asertivního chování, jsem se začala bavit. Velice se mi líbila scénka, kdy vystoupil kolega z publika současně s panem lektorem. I ostatní scénky byly poutavé. Obdivuji kolegy, kteří v sobě našli odvahu a sílu na vystoupení před početným publikem. Možná to někomu nedělá problémy, ale já toto vidím ze svého pohledu a vím, že bych v sobě odvahu nenašla. Alespoň prozatím. Vím, že jako budoucí pedagog budu muset svůj ostych a trému z vystupování překonat a že jednou budu muset vystoupit a pak takhle budu vystupovat každý den. A ne jen malou chvíli, ale třeba celé dopoledne.
Asertivita je dnes podle mého názoru aktuální záležitostí. V dnešní době, kdy se s námi snaží mnoho lidí manipulovat a naléhat na nás, je právě důležité se umět prosadit a říct svůj názor, ale nikoliv tak, abychom ubližovali či ponižovali okolí. Důležité je stát si za svým, i když se to ostatním nemusí líbit. Každý má stejná asertivní práva a záleží na každém, do jaké míry jich využije. Myslím si, že asertivní chování není dané, a opravdu záleží na každém, asi na povaze a zkušenostech každého, zda začne asertivní chování používat v povolání i v běžných životních situacích.
Asertivita je u pedagoga podle mého názoru velice důležitá, myslím, že i více než u některých jiných povolání, mám na mysli ty, kde není kontakt s ostatními lidmi. Myslím, že asertivním chováním by měla oplývat všechna povolání, která se týkají práce s lidmi. Představte si, že vidíte naštvanou prodavačku, která vám není schopná odpovědět na vaše dotazy a není ochotná vyhovět vašim přáním nebo úředníky, kteří se v otevírací době tváří, jako by byli rušeni. A představte si, že by se tak tvářil učitel, nebo třeba lékař.
Jsem toho názoru, že používané asertivní chování v pedagogických oborech je základem úspěchu. Pokud se pedagog nebude umět prosazovat, nebude umět odmítnout, nebude upřímný, nebude mít zdravé sebevědomí, pak žáci vycítí, že má z něčeho strach nebo že si je sám sebou nejistý. Nikdy si zřejmě takhle nezíská autoritu, ba ani jejich přízeň. Proto budu své asertivní chování používat a trénovat jej, abych byla úspěšná v profesi i v osobním životě.