Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

JAZYK A GENDER

V mé další úvaze se věnuji workshopu, který byl nazván Jazyk a gender. Šla jsem na tento workshop s určitým nadšením a očekáváním, které bylo posléze naplněno. Zprvu mi přišla přednáška, jak se říká neslaná nemastná, postupem času byli účastníci kurzu lektorkou vybídnuti ke zveřejnění svého názoru na dané téma a workshop začal mít kýžené grády.
Co se týče mého názoru na jazyk a gender, tak bych se ráda zaobírala pojmem a Omega Replica vším, co se týká feminismu, který je v dnešní době skloňovaný ve všech pádech. Není to tak dlouho, kdy jsem seděla na přednášce Ing. Mgr. Mgr. Petera Tavla, PHD., který s úsměvem podotkl, že feminismus se šíří Evropou jako mor. Co se týče mého názoru, a je to jen můj subjektivní pohled a netvrdím, že je správný, tak si myslím, že doba, ve které žijeme, není tou dobou, kdy by lidstvo bylo připraveno k takovému masivnímu hnutí, jako je feminismus. Ano, nikomu neupírám právo se realizovat v určitých rovinách a liniích. Teď mluvím hlavně o feminismu, který je spojen s pracovní realizací a nasazením. Nicméně se dá říct, že moje generace se počítá mezi první, které si mohou vybrat svobodně partnera a také se s ním svobodně rozejít či rozvést. Ano, zní to velice hezky a jednoduše, ale když bychom šli do hloubky, tak vše má své pro a proti. Ne nadarmo se říká, že žijeme v době, kdy nám pojem „krizi rodiny“ říká mnohé. Na druhou stranu by mne zajímalo, zda ženy, které mají až ortodoxní názory na protlačení rovnoprávnosti žen a mužů, zdali se někdy zaobíraly i rolemi pohlaví v životě. Obdivuji ty ženy, které daly přednost kariéře před rodinou a muže, kteří naopak jsou doma a starají se o domácnost a dělají „ženskou práci“. Neříkám, že je to špatné, rozhodně tyto osoby neodsuzuji, jen nejsem přímým zastáncem této teorie. Říkám si, proč to v minulosti bez problémů mohlo fungovat a dnes se ženy snaží otočit situaci vzhůru nohama. Proč nemůže vzniknout kompromis, ve kterém se ženy budou cítit rovnoprávné, ale ponechají si svou přirozenou ženskost a muži se i nadále budou cítit jako opora ženy v těžké situaci. Proč nyní muži ztrácejí určitým způsobem pevnou půdu pod nohama, nevědí, jak se k ženám mají chovat, proč mizí ze společnosti galantnost, ať při pomoci ženě obléknout si kabát. Nedělají si to ženy samy tím, že ony mají potřebu dokazovat, že jsou také schopny se finančně postarat o rodinu? A proč si tedy na druhou stranu stěžují, že už muži v dnešní době nejsou takoví, jací byli kdysi. Možná tato úvaha je obrácená strana mince od článků a úvah o tom, že žena není o nic méně než opačné pohlaví. Samozřejmě uvědomuji si, že doba jde kupředu, pokrok je nezastavitelný. Ale když už chceme něco měnit, tak musíme zvážit i všechna daná rizika, a nebo se je snažit alespoň co nejvíce eliminovat.
Já se snažím nacházet kompromis, jestliže sedím někde v publiku, či hledišti, tak se nehněvám nad tím, že moderátor neoslovil obě pohlaví zvlášť. Přeci každý z nás je především člověk, a ten je skloňovaný dle mužského rodu. Samozřejmě jsem třeba proti tomu, jestliže žena i muž dělají stejnou práci, tak se mi nezdá společensky přijatelné, aby každý z nich si vydělal za stejnou práci rozdílnou finanční odměnu. Ano, pojďme se domluvit na kompromisu, pojďme dát obě dvě pohlaví na stejnou úroveň, ale nezapomínejme prosím, proč jsou ženy a muži na světě a jakou mají životní roli.