Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Prezentační dovednosti: A on tam stál jako solný sloup a neřekl ani „B“

seznam všech úvah

Prezentační dovednosti: A on tam stál jako solný sloup a neřekl ani „ B“

Na začátku března jsem se účastnila své první víkendové akce s názvem „ A on tam stál jako solný sloup a neřekl ani „B“ . Už podle názvu mi bylo jasné, že se tenhle workshop bude týkat našich prezentačních dovedností a zkušenostmi s vystupováním na veřejnosti. Toho jsem se na začátku zděsila, protože vystupování na veřejnosti, pro mě není, ale tak asi jako pro každého, příjemná záležitost. Ale nemusela jsme ani dlouho přemýšlet abych si uvědomila, že tenhle workshop bude to, co přesně potřebuji. Jako budoucí učitelka je pro mě vystupování na veřejnosti a zvládání těchto technik velmi důležité a podstatné. No co, zkusím to!!

Všechno pro mě bylo nové, ani ve Sluňákově jsem nikdy nebyla. Ale byla jsem velmi mile překvapena nádherným prostředím, příjemným kolektivem a dobrým jídlem. Začal náš workshop, po seznámení s přednášejícím a pár nezbytných a zajímavých historek z jeho života jsme se měli představit, a říct, na čem nám nejvíc záleží.Což je podle mě velmi důležité, málo kdo si uvědomuje, na čem mu opravdu záleží. Následně jsme si měli sami uvědomit a zaznamenat , pět našich životních potřeb. Pro mě to byla láska, rodina, přátelé, zdraví, a jídlo. Uvědomila jsem si, že peníze ani vzdělání pro mě nehrají tak důležitou roli. Pan Ing. Jaroslav Pávek, na mě zapůsobil jako velmi zkušený, sympatický muž, v jeho společnosti jsem se cítila velmi dobře. Objasnil nám všeobecný žebříček našich hodnot, který byl pro mě velmi zajímavý a poněkud nový. Netušila jsem, že seberealizace se v žebříčku našich hodnot objevuje na prvním místě!

Dále jsem byli seznámeni s tématem „ stres, tréma, strach“. Bohužel, stres, tréma a strach patří k našemu každodennímu životu. Ačkoliv nechceme jsem těmito faktory naprosto postiženi. Mnozí si to nepřipouští a tvrdí, že nikdy neměli strach, nebo se kvůli ničemu nestresovali, ale podle mě to postihne každého, byť jenom při nepatrném strachu před malou písemkou. Proto bylo pro mě velmi výnosným přínosem dozvědět se něco o zvládání těchto nepříjemných faktorů. Od fyzických cvičení na zvládání trémy, po konkrétní rady na naše dotazy. Body které jsme se dozvěděli jsou velmi nezbytné pro zvládání trémy a určitě je v budoucnu využiji. Pro mě bylo nejzajímavější zjištění, že ukotvení se a oční kontakt je nejdůležitější, a že na samotném projevu až tak nezáleží.

Dozvěděli jsme se, čeho se máme při proslovu vyvarovat, např. slovní vata, přízvuk, prskání, zadýchávání atd. Tento workshop byl ve velmi zajímavém provedení, každý vám může říct, čeho by jste se neměli vyvarovat např. při proslovu, ale pan Ing. Pávek nám vše názorně ukázal na asistentovi a my jsme vše snáze pochopili. Protože je lepší to vidět jak se to má správně dělat, než si to chybně vybavovat v paměti.

Velmi přínosné pro mě byly také nové poznatky o metodách, jak komunikovat s člověkem mezi čtyřma očima. Čeho se vyvarovat, čeho naopak využít.. Po dobrém obědě následoval těžší úkol a to, že jsme si měli připravit vlastní proslov a před kamerou s připravenými a předem objasněnými body vystoupit na veřejnosti. Pro mě to byla velmi stresová situace, ale zvládla jsme to a dokonce si myslím, že obstojně. Byl to pro mě velmi důležitý a potřebný nácvik. Další den jsme se na naše výstupy dívali a komentovali je, bylo to velmi zajímavé zjištění jak vypadáme před kamerou. Po pár zkušených radách jsme dostali prostor pro naše otázky, na které bylo, podle mého, ne vždy, úplně odpovězeno.

Ale jinak jsme měla z workshopu moc dobrý pocit, a jsem velmi ráda, že jsem se ho nakonec účastnila. Dozvěděla jsem se spousty důležitých a zajímavých poznatků, které využiji pro své budoucí povolání.