Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Řízení základní školy, postřehy ředitele

Workshop probíhal pod vedením pana ředitele PhDr. et PaedDr. Zbyňka Kundruma., který vede Základní školu Mozartovu v Olomouci, jež patří mezi nejprestižnější školy v dalekém okolí. Nejenom že tato škola pořádá plno specifických akcí, ale dokonce se může pochlubit i svým vlastním maskotem. Nemalý zájem o tuto školu je jak ze strany města, ale také i ze strany rodičů, kteří se velmi rádi a ochotně zapojují do společenských akcí této školy.
Cílem této školy je (slovy ředitele) ukázat dětem, že v dnešním světě (tudíž ani na jeho škole) není místo pro šikanu, násilí společně s agresí a pomocí pozitivní energie, optimismu i životního elánu, který děti na této škole prožívají, je tedy velmi malá pravděpodobnost, že by se tyto sociálně patologické jevy zde vyskytovaly.
Nejenom, že pan Kundrum je člověk, který mě dokázal zaujmout na první pohled svým charizmatickým vystupováním, ale také tím, jak s úžasným nasazením, přesvědčením a zaujetím pro svou práci dokázal podat svůj názor. Hovořil nejen o dětech, učitelích, ale také o dalších pracovnících školy, mezi které můžeme zařadit třeba uklízečky či kuchařky, ale také nezapomněl na rodiče, kteří beze všeho tvoří významnou složku této školy. Uvědomoval si, že tohle vše tvoří ten úžasný celek, který se mu povedlo utvořit.
Celkově na mě působila tato škola velmi přátelským, pozitivním dojmem. Troufám si říci, že bych se do této školy své děti určitě nebála přihlásit ba naopak.
Mé celkové dojmy z tohoto workshopu jsou pozitivní a věřím, že do budoucího života i velmi přínosné. Jsem nakonec velmi ráda, že jsem se tohoto workshopu mohla zúčastnit i když jsem to původně neměla v plánu a ani jsem nebyla na tento projekt původně zapsaná. Zaujal mě teprve až motivační e-mail.
Jsem přesvědčena, že tento workshop zaujal nejen mě, ale také i ostatní studenty, kteří se společně se mnou dostavili.
Myslím, že by tento empatický, pozitivně naladěný člověk, se vskutku dobrými názory mohl jít příkladem nejen mnohým ředitelům škol, ale také ředitelům mnohých firem a jinému vedení. Podle mého názoru základem stát se dobrým a prestižním ředitelem je již zmíněná empatie, pochopení, ale také zde musí být pevný řád, ucelený systém a celková chuť do této nebo jakékoliv jiné práce…