Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

JAZYK A GENDER

Jsem velice ráda, že jsem se tohoto workshopu mohla zúčastnit. Když jsem na něho přihlašovala, měla jsem o této problematice pouze mlhavé představy. Musím říci, že ve mně workshop vyvolal spoustu kladných i záporných emocí a především spoustu otázek. Dle mého názoru paní doktorka velice kvalitně nastínila tuto problematiku. Zaujalo mě i její pojetí v tištěných médiích. Připouštím, že jsem si toho dříve vůbec nevšimla.
Jazyk a gender je tématika, která bývá v současné době velice často prodiskutovávaná. Bohužel je známá pouze té mladší generaci, málokdo z našich rodičů má o tom nějaké povědomí. Proto mě to nutí se ptát, je to pro dnešní svět opravdu tak důležité? Pro generaci předešlou nespíše ne, ale pro současnou, ba budoucí rozhodně ano. Gender, ať již chce či nikoliv, se dostává do popředí a narážíme na něho i v běžném životě. Dříve to bylo zřejmě zcela normální, že žena stála u ,,sporáku“ a muž vydělával peníze, ale s rostoucí emancipací se vše mění. I já zaujímám názor, že roli v kuchyni tak jako já může zastat i muž, a nevidím problém v tom, aby ženy toužily po profesním růstu. Možná je zde znatelná má emancipace, ale rozhodně nesouhlasím s tím, aby žena byla ,,připoutána“ k žehlicímu prknu a muž, pán tvorstva, bude diktovat, co vše mám a nemám dělat. Co na to říkáte vy, ostatní ženy? Připadá Vám to ,,fér,“ být doma zavřené s dětmi a čekat až se váš manžel vrátí domů. I vy se chcete věnovat svým zálibám. Možná to teď vypadá, že zde vystupuju proti mužům, což je, ale mylný dojem. Osobně muže respektuji a vyžaduji to samé od nich, úctu a uznání ve všech směrech.
Dle mého názoru, jsou si ženy a muži rovni. Samozřejmě nesmíme opomenout, že každé pohlaví má vlohy k určité činnosti např. ženy a jejich mateřská láska, muži a manuální zručnost. Dle mého názoru toto rozdělení činností a úloh v domácnosti zapříčinily především vlastnosti, které jsou od pradávna každému pohlaví připisovány. Ženy jsou jemné a starostlivé, zatímco muži jsou silní, ochranitelští a vůdci. Vše pramení ze stereotypů, které začínají být pomalu překonané, ještě to chvíli potrvá, ale myslím, že vše je na pravé cestě. Jak to vidíte vy, souhlasíte semnou?
V médiích je často zveřejňováno feministické hnutí atd. a širokou veřejností jsou z velké části kritizovány, ale když se na vše podíváme z druhé stránky pohledu. Proč ženy takto zveřejňují své názory? Možná je to proto, že jejich tužby a prosby nejsou muži vyslyšeny. Ano, již jsem několikrát slyšela, že o všem se dá promluvit a vše vyřešit. Z vlastní zkušenosti vím, že mohu do přítele mluvit horem dolem. Prádlo však semnou pověsit nepůjde, protože je to ženská práce. S tímto argumentem mě vždy dočista dorazí. Dalo by se říci, že patříme mezi mladou generaci, ale jak sami vidíte i v té panuje ten starý stereotyp, který se snažíme změnit, ale stále se to v některých případech nedaří. Co však dělat víc? Vždy budou existovat ,,zabedněnci,“ kterým tuto skutečnost jednoduše nevysvěte.