Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Řízení základní školy, postřehy ředitele

Na workshop s názvem „Řízení základní školy. Postřehy ředitele (PhDr. et PeaDr. Zbyněk Kundrum)“, jsem se opravdu těšila. Objevil se před námi totiž někdo, kdo nám chtěl otevřeně říci, jak to ve škole vlastně chodí. Do té doby, jsem jako žák a student pořádně nevěděla, co vše mají učitelé a profesoři na práci. Co se vše musí zařídit, než se vůbec můžu začít učit a jak vůbec vypadá školství v našem státě. Toto je věc veřejnosti moc nepřístupná a tak jsem ráda, že jsem do toho mohla alespoň trochu nahlédnout.
Přijít před nás ale pan Kundrum, a vysypat na nás jak je těžké sestavovat školní vzdělávací program, všichni bychom, jako studenti učitelských oborů, s křikem utekli. Pan Kundrum nám ale vše podal tak příjemnou formou, že alespoň já osobně se těším, až jednou budu učit.
Opravdu si myslím, že hodně z věcí, které nám pan Kundrum vyprávěl o své škole a stylu vyučování, jednou použiji i já ve své praxi. Například plně s ním souhlasím ve věci zaujmutí žáka. Je logické, že pokud žáka či studenta látkou zaujmu a on se mnou bude spolupracovat, nebude mít čas na to, aby zlobit. Podle mě je interakce mezi studentem a profesorem vhodná k lepšímu pochopení látky. Když bude student s profesorem o tématu diskutovat, dozví se nejasnosti, které v tématu má. Může se zeptat proč to tak je a tak si problém ještě sám pro sebe ujistit. Kdyby student jen tak seděl v lavici a jen si psal, co profesor vysvětluje či diktuje u tabule a nezeptal by se, kdyby mu něco nebylo jasné, později už by na princip problému nemusel ani přijít. Na druhou stranu prací pedagoga je danou problematiku studentovi vysvětlit tak aby tomu porozuměl a ne mu to jen odrecitovat z nějaké učebnice. Což by stejně vedlo k tomu, že student by pak i přes svou snahu nic nechápal.
Na druhou stranu, ve spoustě věcí jsem s panem Kundrumem nesouhlasila. Ne ani tak nesouhlasila, spíše jsem mu nevěřila. Hlavně když nám vyprávěl o své škole. Nemají žádné zlobivé děti? To si v této době opravdu nedokážu přestavit. Co ale s problémovými dětmi, když už pedagog nemá skoro žádnou pravomoc? Je otřesné co se dnes děje na většině škol. Co si děti proti kantorům dovolí. Proto by mě zajímalo, jak by se v takové situaci zachovala právě škola pana Kundruma
Dalším tématem, kterým mě pan Kundrum potěšil, bylo pracovní nasazení učitele. Kdy nastupuje do školy, kdy má volno, jaký má přibližně plat, jaké platové zvýhodnění může ještě učitel dostat, nebo například jak dlouhá je jeho denní pracovní doba.
Myslím, že nejzajímavější z workshopu byli příběhy ze života a praxe pana ředitele. Proto jsem byla ráda, když vždy zabrousil někam k nějaké historce například z jeho školy. Tím že jsme slyšeli hodně o jeho škole a tím že nám ukázal i několik fotografií jeho školy, mě tato instituce začala zajímat a zajímalo by mě, i jak u nich probíhá výuka, o které nám pan Kundrum vyprávěl.