Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Počítače, počítačové hry a děti

seznam všech úvah

ÚVAHA Počítače, počítačové hry a děti

Tento workshop nám měl ukázat záludnosti počítačových her a kdy je dobré počítačů s dětmi využívat. Mé očekávání však nesplnil. Lektorka se zaměřila více na zápory spojené s počítačem a využití práce na počítači v dětském věku opomenula.

Podle mého názoru, pokud v dnešní době rodiče své děti dostatečně zaměstnají jiným způsobem (kroužky, výlety, pobyt u babičky apod.), není potřeba se zabývat otázkou: Jsou počítačové hry pro děti nebezpečné, ano nebo ne? Vše záleží totiž jen na rodičích a na jejich výchově. Rodiče v dnešním uspěchaném světě většinou nemají čas na své děti, a proto jim kupují „hračky“, které potomky zaměstnají na dost dlouhou dobu a rodiče mohou dál vyřizovat pracovní telefonáty nebo si sami odpočinout u televize apod. Přitom však nehledí na to, co vlastně kupují za hry a jak negativně mohou působit na nevyzrálou psychiku jejich dětí.

Přitom všem, co dnes existuje, se dá na počítači najít i plno užitečných věcí, které se dají využít při výchově, výuce i odpočinku dítěte. S dítětem se však musí pracovat a naučit ho používat skryté kouzla, ne jen jak se pustí CD s jeho oblíbenou hrou. Dalším problémem dnešních dětí je také to, něco někomu závidět nebo se někomu posmívat, když to nemá! Opět zde nezastupitelnou roli představuje výchova v rodině, která by nikdy neměla vést k diskriminaci a nadřazenosti nad jinými, ale vychovávat k toleranci a rovnoprávnosti.

Myslím si, že doktorka Janátová ustala ve svých názorech v době, kdy vychovávala své dva syny. Ano, i já jsem vyrůstala v době, kdy jsem počítač ke svému životu nepotřebovala. Svůj volný čas jsme trávili venku a vymýšleli jsme v různé hry a hráli si s „přírodními“ hračkami. Ale v dnešní moderní době, kdy se i děti na základní škole učí s počítačem pracovat a dostávají domácí úlohy, které mají vypracovat nebo vyhledat na počítači, si myslím, že počítač je neoddělitelnou součástí našeho světa a tím i našeho volného času.