Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Homosexualita – otevřené téma

seznam všech úvah

ÚVAHA: Homosexualita

V rámci projektu Pedagogika v praxi jsem navštívila workshop s názvem homosexualita, otevřené téma. Těšila jsem se, protože je toto téma stále aktuální a byla jsem zvědavá na postoj přednášející i posluchačů. K mému příjemnému překvapení jsem se na přednášce nesetkala s žádnými názory, které by vyjadřovaly opovržení vůči homosexuálům. Paní přednášející hovořila o celé problematice objektivně a se zájmem.

Human Hair Bundles
Podle mne je sexualita, ať už homosexualita nebo heterosexualita, lidskou přirozeností. Bohužel někteří lidé se dívají na homosexuály jako na společenský nepřijatelný rozmar dnešní doby, který je jiný a divný. S takovými názory přichází většinou lidé starší generace, což mne osobně nevýslovně irituje. Homosexuálové tu byly odjakživa, za dob starého Řecka a Říma, vždyť výraz lesba pochází od známé básnířky Sapfó z ostrova Lesbos, která milovala ženy. Dokonce nedávné studie ukázaly, že se homosexualita projevuje nejen u lidí, ale i u zvířat (byla dokázána u stovky druhů savců a ptáků).Tudíž názor na homosexualitu jako na současnou zhýralost, mají lidé dostatečně neinformovaní, s čím souvisí komunistický vliv na náš stát v době totality, kdy byla homosexualita tabu.

Kdy se můžeme začít považovat za homosexuálně orientovaného člověka? Podle mne skuteční gayové a lesbičky jsou ti, kteří se do opačného pohlaví dokáží zamilovat. A to i samotné příčiny zamilovanosti do konkrétní osoby nejsou jasné. Nemůžeme ovlivnit, do koho se zamilujeme, stejně jako nemůžeme ovlivnit naši orientaci. Rodíme se jako homosexuálové, nebo se jimi můžeme stát? Na přednášce mě zaujal postoj k homosexualitě u vězeňkyň. Mezi heterosexuálně orientovanými ženami ve vězení se začaly vytvářet lesbické vztahy, fyzické i psychické. Staly se z nich lesbičky nebo viděly jen útěchu a náhradu ve stejném pohlaví?

Častou a dosud nezodpovězenou otázkou je, co způsobuje homosexualitu. Podle mého názoru může hrát roli hormonální nedostatečnost v prenatálním vývoji, popřípadě chybný genový imprinting. Je zvažován vliv okolního prostředí i způsob výchovy, s čím souvisí problematika výchovy dětí homosexuály. Vychovává vás homosexuál, tím pádem z vás bude homosexuál, jsou často rozšíření názory. Není proto adopce nebo umělé oplodnění povolena hlavně kvůli tomu? Na přednášce mě velice překvapilo, že na umělé oplodnění může jít žena pouze se svým přítelem, který nemusí být manželem. Tímto způsobem si mohou tedy lesbické ženy opatřit dítě umělým oplodněním, aniž by to kdokoliv tušil. Že by někde nastala chyba? Tak proč rovnou nepovolit umělé oplodnění i adopci? Myslím si, že by dítě v milující homosexuální rodině bylo vychováno lépe než kdyby zůstalo v dětském domově. Já osobně si nemyslím, že by způsob výchovy mohl za sexuální orientaci. Možným argumentem proti vychovávání dětí homosexuály, by mohly být reakce okolí, hlavně malých dětí, které by se mohly smát, že má dítě dvě maminky popřípadě dva tatínky. S tím souvisí opět další věc, a to neinformovanost o homosexualitě na základních školách.

Myslím si, že dnešní společnost je již k homosexuálům relativně tolerantní. Hlavně mladá generace. Já osobně nejsem proti homosexuálům. Nejsem ani proti lidem jiné národnosti, rasy či jiného náboženského vyznání. Jsem proti násilníkům, deviantům a vrahům. Na ty by se společnost měla dívat s tím největším odporem.