Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Asertivita v každém povolání

Pro svoji úvahu jsem si vybrala workshop s názvem Asertivita v každém povolání. Velice jsem se na něj těšila, protože asertivita je podle mne jednou z nejdůležitějších dovedností, kterou by měl umět využívat snad každý člověk, který chce obstát v lidské společnosti. Má pozitivní očekávání z workshopu zabývající se asertivitou se z velké části naplnila. Před napsáním svých řádků jsem si pro inspiraci pročetla úvahy již publikované na internetových stránkách. Nemohla jsem si nevšimnout úvahy, která bere asertivitu na lehkou váhu. Nejen tato úvaha mě inspirovala k napsání těchto řádků. Dovolte mi tedy napsat pár nezbytně důležitých vět, které si toto široce významové slovo jistě zaslouží!

Asertivita? Slovo, které by mělo být každému zdravě smýšlejícímu člověku blízké. Je v něm skryta nepostradatelná schopnost slušného, přímého a přitom neomezujícího se a ani neponižujícího se lidského vyjadřování, vystupování a zdravého sebe prosazování se, tím vším asertivita bezpochyby je. Osvojování si správného asertivního chování není jednoduchá věc, je to složitý proces, kterému se učíme už od raného dětství, a který ovlivňuje i utváření vlastního já. Postoj, který ke světu budujeme, ovlivňuje mnoho důležitých společenských a socializačních faktorů. Jednou z nejdůležitějších složek, jak správně asertivně reagovat v dané situaci, je slušnost. Tato psychosociální dovednost, kterou si neustále osvojujeme a učíme, je zakořeněna v každém z nás. Ovšem k efektivnímu a správnému využití asertivních technik je potřeba nejen schopnost slušně jednat s ostatními lidmi, ale nezbytný je také alespoň průměrný intelekt a důležitý je i druh temperamentu jedince. Asertivitu tedy máme z části danou a z druhé části ji můžeme ovlivňovat my sami. Avšak je jen na nás do jaké míry budeme tuto komunikační schopnost rozvíjet vědomím trénováním. Podle mého názoru umí být asertivní člověk otevřený v komunikaci s okolím. Je to člověk, který přijímá sám sebe takového jaký skutečně je, neshazuje se, umí přijímat kritiku, komplimenty a umí na ně efektivně reagovat. Díky asertivitě se tedy na lepší úrovni pohybuje vzájemná lidská interakce s okolím, bez zbytečných sporů, nedorozumění, lží a polopravd, avšak zůstává zachována i emoční rovina jednání. Emoční rovinu jednání zachováváme například v komunikaci s rodinnými příslušníky. Příklad emoční roviny v asertivním jednání: Máme právo na svůj názor, i když s ním protistrana úplně nesouhlasí, tak si za ním budeme stát, ale protistraně řekneme, že chápeme její obavy a pocity (že s protistranou soucítíme), ale svůj postoj nezměníme. Pro budování dobrých základů asertivního chování je nezbytná bazální jistota, tedy prožitek bazální důvěry, který prožíváme ve vývojové fázi do jednoho roku věku. Jde o vzájemnou interakci dítěte s matkou, které pomocí nápodoby získává emoční zážitky, důvěru, jistotu a hlavně nenahraditelnou mateřskou lásku. Pro asertivitu je však důležitý správný rozvoj zdravého sebevědomí v každém vývojovém období. V asertivním jednání bychom se měli vyvarovat veškeré manipulace a agrese, či záměrného nátlaku na protistranu.

Doufám, že po přečtení mého názoru na asertivitu se znovu opodstatní a prohloubí její důležitost a nepostradatelnost v lidské společnosti. Věřím, že asertivita v celém svém rozměru bude chápána jako nezbytná složka společnosti. Vždyť právě díky ní dokážeme být lepšími, tak proč jí nevyužívat?