Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Asertivita v každém povolání

Pojem asertivita se v dnešní době stává velmi frekventovaným a používaným výrazem. Problémem se však stává jeho význam. Mnoho lidí netuší, co si pod pojmem asertivita má představit. Ve svém životě jsem se s takovými lidmi setkala. Jejich asertivní chování se však rovnalo chování arogantnímu. A to byl jeden z důvodů, který mě přivedl na myšlenku, zúčastnit se workshopu Asertivita v každém povolání. Dalším důvodem byla zvědavost a představa, že získám nové informace, které mi pomohou v mém budoucím povolání. Domnívám se, že v učitelské profesi je asertivita důležitým faktorem pro dobrou komunikaci nejen s žáky, ale i s rodiči či kolegy. Myslím si, že kurzem asertivity by měl projít každý pedagog a možná každý člověk, který se ve své práci setkává s jinými lidmi.

Asertivita se pro mě stala nedílnou součástí mého každodenního života. Snažím se ji využívat při různých komunikačních příležitostech. Bude to znít asi škodolibě, ale líbí se mi, jak někteří lidé nedokážou tento druh chování přijmout. Klidná a chladná hlava, umění odmítnout to je to důležité a pro mnohé velice těžké.

Je nutné si uvědomit, v čem nám asertivní chování může pomoci. Každá profese, ve které je nutná komunikace s lidmi nás vystavuje určitému stresu a bohužel i nepříjemným situacím. Myslím si, že pomocí asertivního chování se tyto situace dají lépe zvládnout. Velmi se mi líbila na workshopu ukázka z praxe pana doktora Jančoka. Je nutné si uvědomit, že asertivita není chování špatné, ale jedná se o chování klidné, rozvážné a předem promyšlené. A to by si měl uvědomit nejen pedagog, či psycholog, ale každý člověk. Vezmeme-li si obraz dnešního školství, měli bychom jako budoucí pedagogové přijít do škol jako iniciátoři asertivního chování a udělat vše proto, aby se nějaký kurz konal i na naší škole. Myslím si, že by to pomohlo celému pedagogickému sboru, nejen v komunikaci s žáky. Díky návštěvě workshopu jsem si uvědomila, že bych se sama potřebovala v asertivním chování zdokonalit.

Jsem velice ráda, že jsem se tohoto workshopu zúčastnila, i když některé části kurzu mě zcela nenaplnily. Avšak větší část byla velmi přínosná. Tímto bych chtěla poděkovat panu doktoru Jančokovi za, myslím si, velmi cenné rady a příklady, které obohatily nejen mě, ale i dalších zhruba 100 lidí, kteří se workshopu zúčastnili. Vezmeme-li v úvahu i fakt, že před přednášejícím sedělo tolik osazenstva, je nutné celkově toto dopoledne s asertivitou hodnotit jako velmi pozitivní.