Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Řízení základní školy, postřehy učitele

Pro svoji úvahu jsem si vybrala workshop s tématem „Řízení základní školy, postřehy učitele“, který se konal 20. 10. 2011. Na workshopu přednášel pan ředitel Zbyněk Kudrum ze Základní školy v Olomouci. Ze všech workshopů, které jsem dosud navštívila, patří tento mezi ty nejpřínosnější. Z počátku to pro mě bylo trochu rozpačité, ale později se to, jak se říká „rozjelo.“ Na základě výkladu nám byla nastíněna problematika vedení a řízení školy. Ale podle vlastního názoru si myslím, že takovým způsobem to rozhodně na všech školách nechodí. A proto bych se ráda jednou v budoucnu na tuto školu chtěla ze zvědavosti podívat, protože by mě zajímalo, jestli to tam tak, jak nám bylo popsáno, opravdu funguje. Hodné děti, krásné prostředí, milí učitelé, prestiž a nakonec i spokojení rodiče, připadá mi to až moc zidealizované. Možná mě to až trochu zaráží. Pan ředitel opravdu neřekl nic negativního. Žádná šikana, nadávky, prostě nic takového, co se projevuje na jiných základních školách. Připadá mi to až docela nemožné. Podle mě není reálně možné, aby aspoň ti nejhorší žáci nečmárali na lavice, neodmlouvali svým učitelům, sprostě nenadávali svým spolužákům. Kromě informací, jak tato škola funguje, jsme se dověděli, jak např. probíhá výběrové řízení na učitelské posty, jak je vysoký nástupní plat, informace o školském zákonu, rámcovém vzdělávacím programu, i logu školy. Co mě osobně zaujalo je právě logo, protože právě to každá škola nemá. Ale myslím si, že by logo školy měly mít, protože je to velice zajímavé. Můžeme si o té škole jakoby udělat obrázek. A jejich logo bylo pro mě zajímavé a líbivé. Logem byla sova, symbol moudrosti a učenosti. A ještě co mě zaujalo, byla část o výběrovém řízení pro učitele. Připadalo mi trochu zarážející, že si pan ředitel vybírá své zaměstnance podle toho, jak se libí jejich kolegům. Trošku zajímavé, ale proč ne. Zhlédli jsme také mnoho fotografií, abychom si mohli udělat lepší obrázek, jak to na škole vypadá. Co bych řekla závěrem? Mě osobně se tato představa moc nezdá. Samozřejmě je to pouze můj subjektivní názor. Všechno bez komplikací, pozitivní. Otázkou ale zůstává, zdali si pan ředitel ve svém vyprávění něco nepřibarvil, aby nás tak zaujal. Další otázkou je, kdo mu na 100 % uvěřil. Já jsem tedy tak trochu na pochybách. Pro mě je tato verze až moc ideální. Ale určitě, jak už jsem jednou řekla, bych byla ráda, kdybych se do takové školy mohla podívat a udělat si o tom svůj vlastní obrázek. Pak bych to teprve mohla stoprocentně a s určitostí zhodnotit, jak to na této škole opravdu funguje. Ale i tak přesto všechno musím říct, že to byl velice zajímavý workshop, u kterého jsme se i zasmáli. A také byl, pro nás budoucí učitele, do naší praxe velice hodnotný.