Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Společně nad formulářem žádosti o grant

Dne 6. 10. 2011 jsem se zúčastnila workshopu s názvem Společně nad formulářem žádosti o grant. Myslím si, že byl velice užitečný, neboť jsem nikdy před tím neuvažovala o tom, že bych se kromě své učitelské profese mohla věnovat i takovýmto aktivitám.

Jak já, tak určitě i mnoho dalších lidí nezná možnosti, jak zažádat o grant, ať už se jedná o profesi učitelskou, např. tedy může jít o vybavení nějaké speciální učebny, či nákup potřebných pomůcek, nebo učebnic, nebo o profesi jakoukoliv jinou, kde se samozřejmě žádost o grant může také hodit. Paní lektorka mě zaujala především tím, že nám vše ukazovala názorně, prostřednictvím počítače. Dávala nám příklady různých tzv. „výběrových řízení“ na granty. Říkala nám cenné rady, jak samotnou žádost napsat, aby vše dopadlo v náš prospěch. Ukázala nám i konkrétní internetové stránky.

Myslím si, že se mnoho lidí ani neodváží takovouto žádost napsat. Jednak nemají dostatek informací, dále třeba ani netuší, jak by taková žádost měla vypadat. Mohou mít dokonce předem strach z neúspěchu, a proto se o to ani nepokusí. Někdo si také může říct, že ani nemá smysl žádat o takovéto granty, jelikož je to všude tzv. o známostech a o penězích. Ano, mohou sice existovat i takové případy, ale není tomu tak vždy. Sama paní lektorka je toho důkazem. Nepracuje sice ve školství, nýbrž je zaměstnankyní divadla, to ale nic nemění na situaci, že tomuto oboru rozumí a že jí samotné se podařilo získat hned několik grantů.

Mně, jako budoucí učitelce, se tyto informace jistě mohou hodit. Ve svých hodinách bych ráda uvítala např. dataprojektor, s jehož pomocí bych doplnila svůj výklad také o vizuální demonstraci látky. Finanční situace na školách ale není vždy příznivá a speciálních učeben s takovýmito pomůckami bývá většinou poskromnu. Pokud se samozřejmě nejedná např. o soukromé školy.

Žádost o grant může tedy vyřešit např. vybavení třídy. Žáci, kteří mají sedět celé dopoledne na tvrdých, rozviklaných židlích, jistě nebudou moc nadšenými posluchači a v posledních hodinách už budou zřejmě vnímat jen bolest v zádech, nikoli však výklad učitele. Dále se také může jednat o vybavení počítačových učeben, speciálních učeben např. pro fyziku či chemii, vybavení tělocvičny apod. Zkrátka dalo by se toho najít nespočet.

Ale pokud se této situace chytne nějaký aktivní a tvůrčí člověk a začne se zajímat o různé žádosti o grant, může se opravdu dočkat ve své třídě dataprojektoru, nového nábytku pro žáky, či jiných potřebných pomůcek k vyučování, čímž prospěje jak sobě, tak také žákům, kteří se místo bolesti v zádech budou věnovat školním povinnostem…