Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Mentální anorexie a bulimie – novodobé projevy nepřijetí sebe

seznam všech úvah

ÚVAHA Mentální anorexie a bulimie – novodobé projevy nepřijetí sebe

Mentální anorexie je jev, se kterým se v dnešní době setkáváme stále častěji. Spadá mezi poruchy příjmu potravy a jako taková dnes ohrožuje nejen dívky, ale také chlapce, především ve věku dospívání. Proč právě v tomto období? Protože tehdy jsou mladiství nejzranitelnější a nejvíce ovlivnitelní svým okolím v názoru na to, jak vypadají a jak by měli vypadat. Lektorka kurzu „Mentální anorexie a bulimie – novodobé projevy nepřijetí sebe,“ paní doktorka Anežka Janátová, o tom ví své.

Během tříhodinového workshopu nás seznámila s nejčastějšími příčinami vzniku těchto poruch i tím, jak se jejich vzniku účinně bránit. Mezi původci těchto poruch má hlavním slovo subjektivní vnímání vlastního vzhledu. Mediální útoky vychrtlých manekýn, které na nás dnes a denně pomrkávají ze stránek časopisů, vytváří předobraz „ideálu krásy.“ Jak vzdálený je však onomu proslulému ideálu z antických dob – řeckému kalokagathia. Vždyť sochy v Řecku měly tvary kypré, protože hlavní rolí ženy byla mateřská a plné tvary byly pro muže zárukou plodnosti. Dnes řeknou rodiče své malé holčičce: „Jsi tlustá, dělej se sebou něco, nikdo tě nebude chtít.“ A dítě, třebaže těmto slovům ještě nerozumí, fixuje v sobě pocity méněcennosti a mylnou domněnku, že vztah lze založit jen na tělesné kráse. Rodiče těchto dětí si mnohdy ani neuvědomují, jakou škodu svou „dobře míněnou radou“ napáchají. Mnohem účinnější je prevence – osvěta rodičů, prarodičů a mladistvých, než následná terapie – usilování o změnu hodnotové orientace, sebepojetí a vnímání potravy jako daru země. S tím souvisí dávno zapomenutá tradice pečení chleba. Proč právě pečení chleba? Protože to s jakou láskou a úctou člověk tento pokrm vytvářel, vedlo k úplně jinému přístupu k příjmu potravy.

Člověk si tohoto pokrmu vážil a bylo pro něj přirozené živit jím své tělo. Tradiční obřad pečení chleba je patrný již z fresek zobrazujících svatého Václava s chlebem a vínem, které vladař vlastníma rukama vydobývá z darů země. Co mi osobně účast na tomto workshopu přinesla? Přinesla mi hlubší poznání toho, co to jsou poruchy příjmu potravy a co vede k jejich vzniku. Zjistila jsem, že hluboko v nás jsou zakořeněny pradávné zvyky, na které jsme již dávno zapomněli a které nám přinášely mnoho užitečného. Dříve totiž žádné civilizační choroby a s nimi související nechutenství a jiné mentální poruchy nepřijetí sebe neexistovaly. Ověřila jsem si také, jak důležité je přemýšlet nad obsahem svých slov,
protože vystřelený šíp, ani vyřčené slovo nelze vrátit zpět. Jak důležité je takovéto zjištění pro budoucí pedagogy!