Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Tvorba a realizace projektů na 1. stupni ZŠ

seznam všech úvah

ÚVAHA: Tvorba a realizace projektů na prvním stupni základní školy

3. 11. 2011 jsem se zúčastnila workshopu Tvorba a realizace projektů na prvním stupni základní školy. Zpočátku jsem hodně přemýšlela, zda se na tento workshop mám přihlásit, jelikož nestuduji Učitelství 1. stupně. Mohla bych ale i já uplatnit projekty na 2. stupni ZŠ? Již při vstupu do učebny jsem věděla, že mé rozhodnutí bylo správné. Pan Mgr. Petr Kovář v kostýmu námořníka působil od prvního pohledu velmi sympaticky. Od počátku workshopu mi také v hlavě běhaly vzpomínky na má školní léta a musím říci, že velmi lituji, že jsem neměla tak tvůrčího učitele. Kéž by na každé škole byl alespoň jeden takový nápaditý pedagog, který by děti motivoval ke studiu. Vytváření projektů musí být časově velmi náročně. Vyplácí se ale tato snaha a úsilí? Domnívám se, že pokud chodí děti do školy rády a s úsměvem, tak i jejich školní výsledky musí být mnohem lepší. Dobré výsledky žáků jsou odrazem snahy a umění dobrého pedagoga.

omega replica Mohou ale i učitelé na 2. stupni ZŠ užívat obdobné metody a vytvářet podobné projekty? Myslím si, že projekty mohou přiblížit studium i žákům 2. stupně. Samozřejmě témata a náměty by musely být vybírány s ohledem k vyššímu věku žáků. Například téma drog, alkoholu a sexuální výchovy by mohlo být prostřednictvím projektového vyučování dobře zpracováno. Byl by ale každý učitel ochotný projekty vytvářet? Je každý pedagog odhodlaný a schopný svoji práci obohatit o humor a něco nového? Není většina učitelů ještě moc konzervativních? Nepatří Mgr. Petr Kovář spíše ke světlým výjimkám, které se své profesi věnují naplno? Je krásné, když dítě chodí do školy rádo a vzpomíná na svého učitele s radostí v srdci. Já na učitele ze základní školy moc dobré vzpomínky nemám a závidím dětem, které chodí do třídy tohoto pana učitele. Kéž bych i já měla takovéhoto učitele!

Jako vedoucí příměstského Tábora se již několik let pokouším o vytváření vlastních projektů a tento workshop mi nabídl celou paletu nových nápadů a inspirací. Nikdy mě nenapadlo užívat po celou dobu projektu např. oslovování - Kapitáne, přizpůsobit celý prostor danému tématu. Právě tyto nápady jsem si po celou dobu workshopu pilně zapisovala. Panu Kovářovi děkuji za inspiraci a odhodlání, které ve mně posílil. Letošní příměstský tábor bude hojně inspirovaný tímto workshopem. Jsem velice ráda, že jsem se jej účastnila a doporučila bych každému studentovi pedagogické fakulty navštívit přednášku Mgr. Petra Kováře. Tento workshop byl nejlepším, jaký jsem absolvovala. Poskytl mi dostatek nových informací a zážitků, které uplatním při své praxi. A to bylo zcela jistě jedním z cílů PVP.

omega de ville replica