Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Pod pokličkou projektu – jak napsat žádost o grant, vést administrativu a řídit projekt (třeba PVP)

Dne 6. 10. 2011 jsem se zúčastnila workshopu s názvem Pod pokličkou projektu – jak napsat žádost o grant, vést administrativu a řídit projekt (třeba PVP), jehož lektorkou byla Ing. Dora Assenza, Ph.D. Tento workshop jsem si vybrala, protože mě zajímalo, jakým způsobem se píšou projekty, co vůbec projekt vlastně je a co vše tento pojem zahrnuje.

Workshop byl zajímavý a přínosný pro mou případnou budoucí kariéru, kde bych se pokusila o uplatnění získaných vědomostí z workshopu v praxi. Z lektorky jsem měla pocit, že se nás celou dobu snaží přesvědčit, že napsat, vést a zorganizovat projekt je sice obrovská práce a vyžaduje velké úsilí, ale není to nemožné vytvořit projekt se smysluplným cílem, který pomůže rozvíjet a prohlubovat téma, které si zpracovatel projektu vybere jako cíl, jehož chce dosáhnout.
Nicméně domnívám se, že pro vytvoření projektu nestačí jen „dobrý nápad“ a kreativita. Myslím si, že bez pochopení fungování systému, na kterém jsou tyto projekty a žádosti o grant založeny, se autorem vybraný projekt prostě nedá uskutečnit. Určitě se v tomto systému člověk musí umět velmi dobře pohybovat a vědět, kdy, kam, co a jak poslat apod. Toto bych viděla jako obrovský problém, který sice jde do určité míry řešit absolvováním kurzů zaměřených na tuto problematiku, nicméně opět vyvstává jak problém času tak obrovského úsilí, které je potřeba této činnosti věnovat.
Podle mě tedy možnost získání peněz pomocí projektů a grantů není možností pro každého. Lidé se bojí psát žádosti o grant a mají strach z neúspěchu, který je velmi často od této činnosti od počátku odradí.

Dalším problémem podle mého názoru je systém vybírání vítězných projektů, jelikož se domnívám, že velice často je ovlivňován úplatky, známostmi apod. Ale toto je problém, který se prostě vyřešit nedá a je rozhodně na delší rozvedení než jen na krátkou úvahu.

V závěru bych chtěla velice pochválit lektorku za příjemný projev a strukturované podání informací. Určitě všichni byli spokojeni, stejně jako já. Možná i někteří uvažují o tom, že by se pokusili sami žádost o grant podat.