Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Homosexualita – otevřené téma

seznam všech úvah

ÚVAHA: ADOPCE DĚTÍ HOMOSEXUÁLNÍMI PÁRY

V českých kojeneckých ústavech a dětských domovech jsou deseti-tisíce dětí, o něž rodiče nejeví vůbec žádný, nebo jen minimální zájem. Každého člověka snad napadne, že lépe se má dítě v náhradní rodinné péči, než v ústavní.

Orologi Economici Lidé, kteří si dnes chtějí adoptovat dítě, musejí mít zajištěné bydlení, příjem, mít harmonický vztah, musejí žít v mnohaletém manželství a vůbec splňovat řadu často podivných podmínek, které zákon a sociální pracovnice požadují. Adopční řízení je nejen administrativně a procesně složité, ale zejména zdlouhavé. V rámci zajištění maximálního bezpečí dítěte, jej necháváme tvrdnout v ústavu. Zde si troufám tvrdit, že dítě citově strádá a zaostává jak ve vztahové a sociální rovině, tak v rozvoji dovedností a znalostí.

Zcela trestuhodné je to v případě opuštěných novorozenců, kteří ze zákona musejí v ústavní péči (jak jsem se doslechla) zůstat prvních 6 měsíců, než vůbec může začít adopční proces! A právě oněch 6 měsíců je pro utvoření vztahu „ dítě a matka“ to nejdůležitější.

Proč by si tedy gayové a lesby nemohli adoptovat dítě? Dle mého názoru by mu dopřály stejné v některých případech i větší lásky, radosti a bezpečí, než leckteré heterosexuální páry. Někteří lidé (dokonce i odborníci) si myslí, že homosexuální pár je nemocný, tudíž dítě vychovávat nemůže. Zamysleme se nad tím. Totéž si o nás heterosexuálech mohou myslet i oni (gayové a lesby). V dnešní době vůbec není důležité, zda dítě vychovává muž a žena, nebo 2 muži, či 2 ženy. Lidé by si měli uvědomit, jak důležitá je péče o dítě samotné, o to, jak se cítí. Ústavní péče, ať jakkoliv dobrá, pro zajištění dítěte po stránce materiální, vzdělání apod. nikdy nemůže dítěti dopřát takovou lásku a takový pocit bezpečí jako opravdový DOMOV!

Každý by se měl zamyslet sám nad sebou, nikdo z nás by nechtěl žít v dětském domově, kojeneckém ústavu, či jiném podobném zařízení. Každý z nás by se raději vracel domů k rodinnému kruhu plnému pohody, radosti a zábavy. Dětem žijícím v náhradní rodinné péči se určitě snadněji vyslovuje věta „Odcházím domů“, ať už je to domů ke dvěma mámám, nebo dvěma tátům.

V budoucnosti už se snad nikdo nebude pozastavovat nad tím, kdo koho vychovával. Za pár let už nikomu nepřijde nenormální, že spolu žijí dvě ženy, nebo dva muži. A to si myslím je zcela správné. Všichni bychom si měli uvědomit, že by neměl být nejdůležitější zákon, který nedovoluje dítě svěřit do náhradní rodinné péče, pokud se mu matka, či otec byť i pouze jednou za rok ozvou. Tento zákon, by se měl ihned změnit. Takovéto dítě, díky této formalitě, přichází o možnost být mnohem šťastnější a mít vlastní rodinu, která by ho měla nadevše ráda. Měli bychom vědět, že nejdůležitější jsou práva, spokojenost a pocity dětí.

Myslím si tedy, že na adopci dětí homosexuálními páry není vůbec nic zlého a byla bych ráda, kdyby tuto věc v budoucích letech naši poslanci schválili a tím se zmenšil počet dětských domovů nejen u nás, ale i na celém světě.

Pozn.: Dětské domovy v České republice-celkový přehled, stav k 15. 10. 2004

Ukazatel Počet
Celkem zařízení 148
Celkový počet dětí 4867
Z toho děvčata 2234
Děti před zahájením školní docházky 371
Děti plnící povinnou školní docházku 3262
Děti po skončení povinné školní docházky 1234

Počet dětí v dětských domovech neustále vzrůstá!!!