Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Homosexualita – otevřené téma

seznam všech úvah

ÚVAHA: (HOMO)sexualita – otevřené téma

Lidé se nerodí stejní. Liší se podle pohlaví, ale také podle toho, co je přitahuje a čemu dávají přednost. Každý z nás preferuje určité vlastnosti člověka. Téma homosexualita je velmi široké a rozsáhlé. V mnoha médiích, knihách a časopisech už bylo řečeno, že homosexualita není nemoc, ovšem jak se k tomuto tématu staví veřejnost? Neustále se objevují nové a nové výkřiky ve společnosti, že homosexualita není normální. Ještě na začátku devadesátých let byla homosexualita považována v České republice za určitou formu nemoci. Mnoho homosexuálů je ze společnosti vyřazeno, díky pomluvám a neinformovanosti okolí. Ovšem ne každý, kdo měl někdy ve svém životě homosexuální zkušenost, se musí cítit homosexuálem. Dle mého názoru mnoho lidí se svou sexuální orientací není po celý život úplně jistá.Replica Watches

Domnívám se, že spoustu heterosexuálních osob se za určitých podmínek může chovat homosexuálně, například muži ve věznicích či v armádě. Naopak spoustu heterosexuálních osob zjistí po několika letech, že větší uspokojení nacházejí v homosexuálním páru. Řada žen se chová heterosexuálně, jelikož touží po mateřství.
I přes veškeré výzkumy a odborníky dodnes nemůžeme zcela říci, jak a proč homosexualita vzniká. Řada odborníků se shoduje v názoru, že homosexualitu formují především biologické vlivy.

Homosexuální chování bylo zjištěno i u zvířat. Například je známo, že u racků pár tvoří dvě samice, kdy jedna hraje roli samce. Často se ale homosexuálně chovají i heterosexuální zvířata. Děje se tak v případě, kdy nemají k dispozici partnera opačného pohlaví. Sexuální chování dává řada živočichů najevo svoje sociální postavení ve skupině.
Když přestala být homosexualita chápána jako určitá zvrhlost či úchylka začala být v minulosti posuzována jako sexuální porucha. V současné době je homosexualita vyškrtnuta ze seznamu sexuálních deviací a je chápaná jako jedna sexuální alternativa. Homosexualita je nejčastěji rozdělována podle pohlaví. Pro mužskou homosexualitu existuje řada názvů: androfil, uranista, hanlivé označení buzerant nebo teplouš. Dnes je asi nejrozšířenější pojem gay. Ženská homosexualita je nejčastěji označována jako lesbicismus.

Domnívám se, že homosexuálně orientovaní lidé by měli navštívit sexuologa, který jim pomůže se vyrovnat se svou orientací a naučí je určitým způsobem žít v heterosexuální společnosti.

Dle mého názoru je homosexualita stavem dobrovolným a neovlivnitelným a neměla by být ve společnosti diskriminována. Tolerance naší společnosti ovšem dosud není ani zdaleka uspokojivá. Je zřejmé, že homosexualita s sebou dosud nese jisté sociální stigma, protože coming out velkého počtu takto zaměřených lidí stále probíhá s vědomím pouze jejich nejbližšího sociálního okolí.