Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Jazyk a gender

Gender je z lat. genus, generis a znamenalo i v angličtině původně rod, včetně gramatického rodu. Když se hledal protějšek k (biologickému) rozlišení pohlaví (angl. sex), dostalo slovo gender specifický význam kulturního odlišení mužů a žen a v tomto významu přešlo i do mnoha jiných jazyků.

Když jsem se zapsala na tento workshop, měla jsem již některé základní informace o tom, co vlastně gender znamená, a jelikož se považuji za velmi emancipovanou mladou ženu, vůbec jsem nad účastí na tomto workshopu nepochybovala a byla jsem velmi zvědavá, co nového se o této velmi diskutované problematice dozvím.

Lektorka Mgr. Jana Valdrová mi však během tohoto 3 hodinového semináře naprosto vyvrátila můj dojem zmíněný již v úvodu úvahy a to, že jsem se považovala za silně emancipovanou. Pokud bych se totiž měla tohoto označení držet, nevím, jakým označením bych pak měla korunovat paní lektorku, když nám hned v úvodu semináře sdělila, že se nepovažuje za feministku.

Jedna z věcí řečená na tomto semináři, která mi přišla naprosto absurdní, byly lektorčiny úvahy nad znevážením žen v reklamách. Ano i mě vadí zastaralý pohled na ženu jako pouze na hospodyni, ale na druhou stranu, nepřišlo by celé společnosti poněkud komické, kdyby např.v reklamě na prací prášek vystupoval muž? A v čem vlastně spočívá ona diskriminace? Vždyť by jsme měli být jako ženy hrdé na to, že zrovna MY vytváříme onen domov a zvládáme spoustu činností, kterých muži jsou jen ve velmi malém počtu schopní si poradit. Co by bez nás naše drahé polovičky dělaly a co my bez nich? Mým názorem je, že je nám od přírody dán jakýsi mateřský pud, který z nás činí to, co jsme. Sice jdu s dobou a samozřejmě si nemyslím, že by jsme měly naše partnery a manžely opečovávat jako batolata a naprosto si stojím za tím, že by se i muž měl podílet na úklidu, výchově dětí a sem tam i vaření. Ale v tomhle nemám třeba konkrétně se svým partnerem naprosto žádný problém a věřím, že spousta mladých mužů se o sebe dovede postarat. Takže jsem tento PROBLÉM skutečně nepochopila a to zřejmě proto, že jej za problém ani nepovažuji. Je jen a jen na ženě, jak si to doma zařídí a co si nechá líbit.

A jakožto budoucí češtinářky mi jako největší absurdita přišla „problematika“ rodů v literatuře. Přišlo by mi velmi úsměvné, kdybych např.při čtení nějakého zákoníku musela číst oba rody, nebo kdyby se v tom nejzašším případě měly kvůli tomu přepisovat učebnice. Vždyť člověk je rodu mužského, takže dle paní Valdrové žena není člověk????