Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Asertivita v každém povolání

S pojmem asertivita se snad musel setkat každý z nás. Je to pojem sice poměrně nový, ale v současné době hodně aktuální. Kdo není asertivní, jako by měl smůlu, jako by neměl v dnešním světě šanci na úspěch. Nestačí být vzdělaný, mít spoustu titulů – důležité jsou nyní i takzvané soft skills – mezi které patří právě ona asertivita.

Když se nabídla možnost dozvědět se o asertivitě víc, než to co jsem dosud tušila, neváhala jsem a na workshop se s radostí přihlásila. Navíc nás bude vést odborník, který svou asertivitu jako policejní psycholog musí využívat ve své profesi denně - takže získané poznatky by měly být snad hlavně praktické. Nebylo tedy o čem přemýšlet.
Na úvod musím říct, že s asertivitou mám možná více zkušeností. A to o to, že jsem na pedagogické fakultě absolvovala předmět psychologie práce, jehož hlavní náplní bylo především teoretické ale i praktické nacvičování asertivity. I zde jsem se dozvěděla, jak je asertivita důležitá pro náš profesní život. Chtěla jsem se však o této problematice dozvědět víc a i z jiných zdrojů – snad od lidí správně pověřených.

Ze začátku workshopu nám pan lektor řekl nějaké základní teoretické fakta,co bychom měli vědět, ale hned poté už se pustil k praktické části. K tomuto využil ochotné dobrovolníky (kteří mají opravdu můj obdiv!).

Mohli jsme shlédnout například typickou situaci, kdy se nám snaží prodejce vnutit své služby mobilního operátora - pan lektor nám tu ukázal, jak v tomto případě slušně zareagovat a nebát se říct ono děkuji, nechci. Další scénka, kdy se sejdou dvě známé. Jedna se druhou snaží přilákat k vínečku, ta však momentálně abstinuje. Jak odmítnout kamarádčino pozvání a neurazit? Teď to víme.

Nejvíc mě, ale podle salv publika snad všechny přítomné, pobavila scénka simulovaného policejního vyjednávání psychologa s psychicky vyšinutým vězněm. Psychologa si “zahrál“ lektor, do role agresivního vězně se skvěle vžil student, který svou postavu zahrál jako sám oscarový herec. Všechny nás rozesmál a i sám psycholog měl problémy dostat ho na svou stranu a uklidnit. Tímto jsme se mohli přesvědčit o tom, jak musí být lektorova práce policejního psychologa náročná a že bez empatie a hlavně asertivity by ji nemohl dělat.

Konec workshopu utekl tak rychle, že i samotný pan lektor se divil, že nám čas vypršel. I to je známka toho, že to byl příjemně a zároveň užitečně strávený čas. Tímto bych ráda poděkovala zejména lektorovi, který nás na celou dobu nejen zabavil, ale i poučil a získal si tak pozornost všech diváků. Jen další podobné workshopy!