Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Společně nad formulářem žádosti o grant

Grant. Slovo v současnosti velmi často skloňované. Co je to grant? Jak ho psát? Kde získat informace o jeho realizaci? O co mohu v grantu žádat? Většina lidí, dle mého názoru, nemá přesnou představu, co to grant vlastně je a co obnáší. Nebo v nich vyvolává pocity strachu z přílišné složitosti, způsobené především byrokratickými povinnostmi. Přesto si uvědomujeme, že díky grantům je realizováno velké množství zajímavých projektů, které by jinak nebylo možné uskutečnit a to z jednoho prostého důvodu - nebyly by na ně prostředky.

Když už se přece jen s velkou námahou prokoušeme přes nesmírné množství informací a instrukcí týkajících se žádosti o grant, je dalším kamenem úrazu samotný formulář. Myslím si, že právě vyplnění formuláře většinu lidé od žádosti odradí. Pokud mám mluvit za sebe, musím říct, že jsem se při jeho prvním zhlédnutí zděsila. A troufám si říct, že nejsem sama. Proto jsem velmi uvítala pořádání workshopu zabývajícího se právě tímto problémem. A to především z toho důvodu, že bych se jako budoucí pedagogický pracovník chtěla vzdělávat a pracovat na sobě i nad rámec jakýchsi obecných vědomostí a dovedností. Přála bych si, abych byla schopná využívat všechny možnosti, které povedou ke zkvalitnění výuky. A právě takovou možnost vidím ve správném využití grantových projektů. Ať už se bude jednat o nákup různých didaktických či technických pomůcek nebo půjde o projekt, díky kterému žáci poznají například něco zajímavého z historie svého bydliště, či nějakou významnou osobnost.

Vzhledem k tomu, že se považuji za člověka, který má obecně problém s jakýmkoliv typem administrativních formulářů a jejich vyplňováním, byl pro mě obsah tohoto workshopu jakousi výzvou. A s potěšením mohu říct, že na jeho konci jsem byla předsvědčení, že i já, která jsem byla v této problematice tabula rasa, jsem schopna do toho proniknout.

Jistě, tři hodiny trvající workshop neumožňoval úplné zvládnutí problematiky vyplňování formulářů grantů, ale byl zajisté dobrou motivací a návodem, jakou cestou se vydat. Díky workshopu a zkušenostem odborníka – paní Eibenové - jsem získala velké množství informací nejen ohledně samotného vyplnění formuláře, ale také úskalí s ním souvisejících. Také užitečné kontaktní adresy, které mi mohou být při tvorbě grantu nápomocny. Věřím, že všechny tyto informace při tvorbě grantového projektu velmi ocením.

Za tento workshop jsem opravdu ráda, neboť mi pomohl překonat můj původní strach z tvorby grantových projektů. Věřím, že bude přínosem do mého budoucího profesního života a slibuji, že se pokusím získané vědomosti dále prohlubovat a co nejefektivněji využít.