Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Komunikace a improvizace jako praktická dovednost pro život

seznam všech úvah

ÚVAHA: Komunikace a improvizace jako praktická dovednost pro život

Komunikace hraje zásadní roli v životě každého nás. Jedná se o základní prostředek dorozumívání mezi lidmi, tvoří náš denní chleba. Komunikovat můžeme nejen na úrovni řeči, ale také našeho těla, gestikulace a mimiky. Schopnost komunikovat však není u každého stejná, ale je ovlivňována naším intelektem, temperamentem a prostředím, ve kterém se denně pohybujeme. Někteří lidé jsou extrovertní, výřeční a nebojácní, jiní jsou naopak introvertní, zakřiknutí, raději schovaní někde v koutě před okolním světem. Komunikativnost je však dovedností velmi důležitou. Umožňuje nám prosazovat naše cíle a požadavky. Dva stejně inteligentní lidé s rozdílnou schopností komunikace na tom nebudou nikdy stejně. Vždy se bude mít lépe ten, který dokáže sdělit své pocity, emoce, přání a očekávání a také znalosti.

omega replica watches Různí lidé mohou mít s komunikací problémy na různých úrovních. Někomu vadí sdělovat své myšlenky na veřejnosti, před četným publikem, jiný má již problém komunikovat s neznámým jednotlivcem. Najdou se však dokonce takové případy, kdy člověk není schopen přiměřeně komunikovat ani se svými známými, blízkými, či rodinou. Každý ze jmenovaných případů prožívá podobné pocity, pokud je donucen sdělovat informace jiným osobám, ať už jde o frustraci, či stres. Mnohým z nás se jistě někdy přihodilo, že jsme se dostali do podobné situace, kdy nám vzrostl pulz a krevní tlak, vstoupil ruměnec do tváře, začali jsme se potit a místo ucelených vět z nás vypadly pouze jejich útržky, začali jsme koktat, popřípadě z nás nevypadla ani hláska. Sdělovaná informace tak ztrácí na vážnosti a ani v očích posluchače se řečník neukáže v příliš dobrém světle. Zvláště při hledání zaměstnání se takový handicap stává problémem. best replica watches


Lze ale tento problém řešit? Odpověď zní ano. Problémy jsou zde skutečně od toho, aby se řešili, a tak i dovednost komunikace a improvizace lze jistým způsobem ovlivnit a zlepšit. Důležité je uvědomit si, kde jsou naše nedostatky a mezery, které se následně budeme snažit odstranit. Procvičováním našich slabin můžeme z nedostatků utvořit možná i přednosti. Důležité je zbytečně se nebát, odstranit stres a začít na sobě pracovat, a to nejen ve schopnosti vhodně se vyjadřovat, ale také v oblasti svého sebevědomí. Myslím si totiž, že problémy s komunikací silně závisí na našem sebevědomí. Pokud ho máme příliš nízké, ovládá nás při sebemenší zbytečnosti strach. Strach co řeknu špatně, co bude hloupé, nebo už jen to, že se zakoktám, ale také, jak na moje myšlenky budou reagovat ostatní. Na základě tohoto strachu se lidé vyhýbají nechtěné komunikaci, která by v nich vyvolala nelibé pocity, čímž se izolují a své komunikační schopnosti nechávají stagnovat nebo dokonce dochází k jejich poklesu. Díky svému přístupu se nikdy nedokážou zdokonalit. Proto by měl člověk na sobě postupně a pomalu pracovat. Časem investovaná energie jistě přinese kýžené ovoce. Nejlepším řešením je podle mého názoru vyhledat odborníka, např. navštěvovat obdobné kurzy, jaký se konal 10.11. 2011 pod názvem Komunikace a improvizace jako praktická dovednost pro život. Já osobně bych potřebovala dovednost komunikace mnohonásobně zlepšit, avšak jednorázová návštěva kurzu s velkým počtem studentů dle mého není řešení. Člověk nebyl nucen komunikovat před celou skupinou, díky čemuž se do této aktivity ani nezapojoval. Přesto hodnotím tento workshop jako přínosný. Otevřel mi oči, že existuje řešení, jak komunikační nedostatky odstraňovat, a že se s touto „vadou“ musí člověk poprat. Navštěvovat kurzy, v nichž se procvičují komunikační dovednosti, je dle mého názoru velmi přínosné a může člověku dokonce změnit jeho život ve společnosti. Přesto zůstává otázkou, do jaké míry lze schopnost komunikace ovlivnit a modifikovat a do jaké míry zůstává determinována lidskou osobností, temperamentem a psychikou.