Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: ASERTIVITA V KAŽDÉM POVOLÁNÍ

Dělíme se na různé typy lidí, kteří mají charakteristické nebo vrozených rysy osobnosti. Lišíme se nejen obsahem svého duševního života (tj. vnímáním, pamatováním, myšlením, zájmy), ale i formou - reakcemi na podněty. Temperament je to správné slovo, kterým tedy určujeme dynamiku celého prožívání a chování osobnosti. Základy dělení temperamentu (introvert a extrovert) položil C.G.Jung a já jsem velmi ráda, že se typově řadím mezi extroverty.

Na workshop „Asertivita v každém povolání“ jsem šla z jednoho prostého důvodu, abych se přesvědčila o tom, zda zvládám asertivitu v mém povolání. Jsem v neustálém kontaktu s lidmi a ne vždy, jsou přátelští a vstřícní. Jako humanitní pracovník jsem „hladová“ po přátelském a laskavém chování mezi lidmi. Jednu zásadní věc mi tohle školení dalo. Zdravá asertivita, by měla být nezbytnou součástí každého člověka. Umět si říct, že naše „JÁ“ se vyvinulo zdravě, to je ta správná asertivita. Znám nesčetně lidí, kterým by tento kurz byl velkým přínosem. Podle mého názoru, by to u málomluvných, introvertních lidí prolomilo jejich vnitřní bariéry a začali by žít bez obav, které jim dělají přímé komunikace s lidmi.

Dozvěděla jsem se, že asertivita, jako schopnost (dovednost) prosazovat vlastní názor, stanovisko nebo zájem, se považuje za důležitou komunikační dovednost. Vyvíjí se v nás už od ranného dětství a to postupem vývojových stádií od bazální jistoty, nejistoty, až po období stáří, kdy řešíme fázi zhodnocení našeho života. Já sama se teď nacházím ve fázi dospělosti. Snažím se vyvarovat škodlivým pocitům, ohledně nejistoty v zaměstnání, studiu, životě a budu se snažit čerpat z rad, které jsem tímto kurzem získala.

Vážím si toho, že jsem měla možnost navštívit workshop, který mi hodně dal a naučil mě novým, užitečným věcem. Myslela jsem si, že za pouhé 3 hodiny nelze stihnout všechno v tak rozsáhlém a zajímavém tématu, ale hned mě tato myšlenka opustila, když přišly na řadu scénky, kterými PhDr. Marek Jančok a dobrovolníci vysvětlili vše. Bylo to zajímavé zpestření a v mnohých scénkách jsem nacházela každodenní život, který kolem nás je a bude. Proto bychom se měli pořád a pořád zdokonalovat v komunikaci s lidmi a být přístupní novým věcem, jako byl tento neobyčejně zajímavý kurz.

Na závěr bych chtěla připomenout známého psychologa Erika Eriksona, který popisuje etapy života jedince od základních pocitů dítěte, až po pozdní dospělost.

Ať už si v životě projdeme čímkoliv, vždy nesmí chybět naděje získaná již v dětství a vyrovnanost, která se projeví přijetím vlastního života.