Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

VZOROVÁ ÚVAHA, PROSÍME ČTĚTE

Nehledě na to, že obsah pojmu asertivita byl pro mě, jakožto introverta, který má problém se
prosadit a mluvit ve společnosti velmi lákavý, tak jsem po skončení workshopu nabyla přesvědčení,
že je asertivita velmi důležitá v některých profesích.

Myslím si, že takového kurzu či semináře by se stoprocentně měli zůčastnit všichni budoucí
humanitní a pedagogičtí pracovníci, policisté či lékaři, zkrátka všichni absolventi oborů zaměřené
pro pozdější práci s lidmi. Velice by to také mohlo prospět naši početné skupině „ochotných“
úředníků, kteří alespoň dle mého názoru vůbec neumí jednat s lidmi, natož s nimi komunikovat na
stejné úrovni. Na druhou stranu, když se asertivním technikám naučíme my ostatní, dokážeme je
svými komunikačními dovednostmi dostat tam, kam mi potřebujeme – o to větší důvod se hlouběji
zabývat asertivitou. Popravdě řečeno nějakým základům správné a loajální komunikace by se
mohlo i vyučovat na středních a možná i základních školách.

Sice byly tyto 3 hodiny pro jakékoliv zvládnutí techniky asertivního jednání nedostačující,
ale za to mi jsou obrovským přínosem a to hned v několika aspektech. Za prvé a to myslím, že
všichni posluchači získali nové informace a zkušenosti odborníka a za to díky panu doktoru
Jančokovi. Dále jsem dostala impulz k tomu, abych se více zajímala o svůj problém správně
formulovat své myšlenky před obecenstvem, a také k tomu abych věnovala svou zvýšenou
pozornost jednotlivým technikám komunikace a naučila se jednat s různými typy osobností. Věřím,
že ocením zkušenosti zvkádnout dobře rozhovor s manipulačními typy lidí, protože to bývá také
můj problém, který si dobře uvědomuji.

Za tento seminář jsem opravdu ráda a jak už jsem napsala do dotazníku při workshopu, tak
proto, že mi byl přínosem do osobního i profesního života, jen to teď umět správně uchopit a využít.
Slibuji, že budu pracovat na svých komunikačníchdovednostech a to především sama sobě –
nakonec pro koho jiného bych to dělala...

Na závěr malá rada: „To nejdůležitější v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno.“ P.F. Drucker