Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Jak vytvořit radostnou a tvůrčí atmosféru v MŠ

Na workshop jsem se přihlásila v době, kdy jsem začala pracovat v jedné mateřské školce. Škola má sympatickou filozofii (zdravý životní styl, sportovní aktivity, žádná televize, individuální přístup). Ale po pár dnech od nástupu jsem si všimla, že není asi všechno tak, jak by se mohlo na první pohled zdát. Učitelky byly ve stresu, pod tlakem co nejvíce toho stihnout – nové obrázky na chodbách, ve třídách, nově naučené básničky, písničky, tanečky apod. A samozřejmě že i děti ve vzduchu cítily jakousi nervozitu a zlobily.

Po absolvování workshopu, kde jsem si ujasnila, že pro příjemnou a tvůrčí atmosféru ať už v mateřské školce nebo kdekoli jinde, třeba i doma, je nejdůležitější začít u sebe. Být vyspaný, být v pohodě, mít chuť něco někam sám dál posunout a nestresovat se třeba tím, že děti nebudou umět každý týden novou říkanku, nebo že přijdeme na oběd o pět minut později. A taky jsem se dozvěděla, že je to vlastně všechno o přenášení pocitů, že si děti nezapamatují básničky, které jsme je učily, ale že si zapamatují pocity, jak se s námi cítily. Začala jsem s nimi více individuálně komunikovat a tím vytvářet příjemné pocitové vzpomínky. Zavedla jsem pravidelné sezení v kruhu, kdy jsme si povídali na různá témata. Lépe jsem děti i poznala. Jediným pravidlem bylo, že mluví ten, kdo má míč. Viděla jsem, jak jsou děti spokojené, když mají slovo, jsou vnímány a mohou se samostatně vyjádřit. Sami i mezi sebou více komunikovali. Povídali jsme si o tom, jak se dnes vyspali, jaká jsou jejich oblíbená zvířátka, o barvách, o ovoci, zelenině, atd. Když mne jednou kolegyně učitelka vyrušila a řekla: „Nesmíš na ně být tak hodná!“ Něco bylo špatně!? A já dodnes nechápu co. Měla jsem na děti křičet, když nebyl důvod? Měla jsem je poslat na hanbu do kouta? Vyhrožovat strašidlem? Co si v takovém případě tyhle děti z téhle školky odnesou??