Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Řízení základní školy – postřehy ředitele

V rámci projektu Pedagogika v praxi jsem se zúčastnila workshopu Řízení základní školy – postřehy ředitele.

Pan ředitel Kudrum vzal tuto problematiku skutečně zeširoka a podařilo se mu probrat s námi téměř všechna specifika řízení a chodu školy. Pro některé z nás byla jistě velmi zajímavá část o všech stránkách učitelského povolání – například byla zmíněna i ekonomická stránka, ohledně které nám pan ředitel vysvětlil systém odměn. Dále jsme se dozvěděli pár informací o tom, jak to může vypadat u přijímacího pohovoru u ředitele školy a mnohé jiné užitečné informace.

Z jeho vystupování bylo jasné, že si svou profesi užívá a má ji rád a to samé vyžaduje od svých zaměstnanců. Snažil se nás přesvědčit o tom, že práce učitele je úžasná profese a že ji neděláme pro sebe, ale pro děti a jejich rodiče, kteří nám své ratolesti svěřují.

Jeho pohled na hodnocení dětí a jejich dílčích výstupů mnohé jistě zaujala. Myslím, že mnozí z nás byli překvapeni, co by se správně mělo ve výuce hodnotit – že nejde o nadrcené informace, ale o právě o již zmiňované výstupy.
Velmi poučnou pro mě osobně byla část o školním vzdělávacím plánu a jeho tvoření, kdy nám pan ředitel zevrubně vysvětlil, jak se co tvoří. Byli jsme asi zpočátku zaraženi, jak precizně je školní vzdělávací systém sepsán, ale byli jsme uklidněni, že až po získání praxe to pro nás nebude tak obtížné.

Bylo velice milé, když se s námi pan doktor Kudrum podělil o obrázky z jeho milované školy. Mohly jsme si takto udělat představu o tom, z „jakých poměrů“ pan doktor pochází. Každému z nás muselo dojít, že nejde o klasickou základní školu, ale o školu výběrovou. Vždyť každému se objevil úsměv na tváři poté, co nám vyprávěl příhody s automatem a vrácenou bagetou. „To by se asi na klasické základní škole nestalo“, proběhlo, myslím, hlavami většiny z nás.

Pan ředitel byl tak zapáleným vypravěčem, že workshop s ním velice rychle utekl, i když tvrdil, že neví přesně, o čem by nám měl vyprávět a co by nás zajímalo, dokázal vypíchnout přesně ta témata, která nás něčím obohatila.

Troufám si říci, že většina z nás zatoužila se aspoň na chvíli stát žákem ZŠ, kterou vede pan ředitel Kudrum, neboť být majitelem krásné plyšové sovičky by potěšilo nejen prvňáčka.