Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Řízení základní školy, postřehy ředitele

Dne 20.10.2011 jsem se zúčastnila workshopu s názvem Řízení základní školy, postřehy ředitele , který vedl PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum.

Nevěděla jsem, co mám od workshopu čekat, jelikož to byla moje úplně první účast na workshopu v tomto projektu. Upřímně musím říct, že můj celkový dojem byl pozitivní a byla jsem příjemně překvapena. Ještě několik hodin po workshopu jsem přemýšela o podnětech, které byly během dopoledne probírány.

Lektor byl charismatický člověk, který používal vtipu, různých přirovnání a popsal nám situaci, v jaké se „jeho“ škola na ulici Mozartově vyskytuje. Byla jsem překvapená, jak perfektně je ve škole vše zorganizované, od zelených složek, přes portfolia žáků, výborné chování žáků i kantorů, nádherně vyzdobené prostory, moderně vybavené učebny až po všudy přítomné sovy. Preciznost, dokonalost, 100 % výkon, chvilkami jsem si připadala, že pan Kundrum musí snad ředitelovat na jiné planetě. Je snad možné aby škola v praxi opravdu takto bezchybně fungovala ? Nebo je to jen obraz puntičkářského ředitele, který nedostatky nevidí, nebo si je jich vědom, ale nechce je před námi přiznat. Nejsem si jistá, ke kterému názoru se přiklonit. Pokud však škola opravdu funguje tak, jak nám bylo popsáno, tak jsem si jistá, že hned po složení magisterských státnic se budu na škole ucházet o místo učitele a stejně tak tam přihlásím svoje budoucí děti ! 

Z konstruktivního hlediska bych příště uvítala buď zapojení „běžného“ učitele na této výběrové škole do diskuze na workshopu, abychom si mohli udělat obrázek i z druhé strany. Možností je také uspořádání exkurze do školy a alespoň částečně se přesvědčit o realitě.

Podle vyprávění lektora jsem nabyla dojmu, že škola na Mozartově není běžnou školou 21.století. Jako jeden z budoucích pedagogů bych ocenila výběr ředitele běžné školy, která se podotýká s běžnými problémy, abychom se mohli inspirovat a dozvědět se něco z reálné praxe. Jaká je totiž pravděpodobnost, že se všichni z účastníků tohoto workshopu dostaneme jako učitelé do takto skvělé a bezproblémové školy, kde neexistuje šikana, děti jsou na sebe hodní a učitelé po večerech zpracovávají několik projektů hrazených z ESF ?