Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Barvy jsou radosti a smutky světla – výtvarné činnosti II.

Dne 13.10.2011 jsem se zúčastnila workshopu Barvy jsou radosti a smutky světla, který vedla Yvetta Ellerová , učitelka z waldorfské školy v Ostravě. Nevěděla jsem, co od workshopu čekat, protože jsem se nikdy dříve s tímto tématem nesetkala. O to více jsem byla překvapená, když jsem se dozvěděla, jak velmi barvy ovlivňují naše vnímání.

swiss replica watches Workshop byl rozdělen na dvě části. První část byla teoretická, v té jsme se zabývali třemi hlavními barvami a dále tím, jak rozdílně působí barvy na vnímání dítěte a dospělého. V této části jsem zjistila, že existují tři základní barvy, a sice žlutá, modrá a červená. Tyto barvy jsou základem pro ostatní barvy. Všechny hlavní barvy mají tzv. komplementární barvu. Komplementární barvou označujeme barvu, kterou si tělo vytváří, aby vyrovnalo působení základní barvy sama na sebe, neboli zharmonizovalo vjem, který v něm základní barva vyvolává. Tuto myšlenku jsme si měli možnost během workshopu prakticky ověřit. Asi půl minuty jsme se dívali na plátno, na kterém byla zobrazena žlutá barva, tedy jedna ze základních barev. Poté jsme se podívali na kus bílého plátna. Zvláštní bylo, že jsme neviděli bílé plátno. Namísto toho jsme viděli jinou probleskující, mihotavou barvu, a sice světle fialovou. Zjistili jsme, že to takto funguje i u ostatních barev. Tělo si vždy vytvoří komplementární barvu, a to nejen tehdy, díváme-li se na jednu ze základních barev, ale i tehdy, díváme-li se na jednu z odvozených barev. Velmi zajímavé zjištění pro mě bylo to, že děti vnímají tyto tělem vytvořené barvy mnohem silněji. Proto se jim často stává, že si barvy jakoby „pletou“. Přitom skutečně často vidí barvu vyvolanou tělem, a ne barvu reálnou. Dále jsem se dozvěděla, jak je důležité v dětech rozvíjet kreativitu. Pokud děti pravidelně kreslí, rozvíjí se tak jejich představivost. Pro malé dítě je velmi těžký úkol zaplnit během kreslení celý papír. Tato dovednost se u dítěte rozvíjí, trénuje-li se v kreslení. Kreslení má také další blahodárný vliv na dítě. Může totiž rozvíjet jeho vztah ke psaní a čtení. Když děti nakreslí obrázek, často v něm nacházejí ukryté nějaké písmenko. Čím hlubší je jejich zaujetí něco nového objevit, tím větší uspokojení potom cítí z dosaženého úkolu. Tímto způsobem rozvíjí svůj potenciál i v dalších oblastech.
Dále jsme se ve workshopu zabývali tématem „barvy a jejich léčebné účinky“. Zjistila jsem, že každá barva má na lidské tělo určitý léčebný, nebo – je-li zastoupena v příliš vysoké míře, negativní účinek. Např. žlutá barva symbolizuje radost, elán, pozitivní myšlení, aktivní přístup atd. Proto není překvapující, že ji využíváme k léčbě deprese. Měli bychom se ovšem vyvarovat působení žluté barvy na hyperaktivní osoby, ve kterých může žlutá barva vyvolat agresi. Žlutá barva může také vyvolat závist. O modré barvě jsem se dozvěděla, že zklidňuje, jakoby se stahuje do sebe. Proto je oblíbenou barvou introvertů, kteří jsou často zahloubaní do vlastního světa. Modrá barva je barva komunikativní, člověk se díky jejímu vlivu lépe soustředí. Je vhodné být oblečen do modré například tehdy, předstupujeme-li před zkoušku nebo pohovor. Působíme tak klidným, vyrovnaným dojmem. Modrá barva je blahodárná pro roztěkané děti, které se jejím účinkem zklidní. Dále jsme se zabývali třetí hlavní barvou, a sice barvou červenou. Tato barva dodává energii, je vhodná na léčení ledvin, podbřišku a končetin.
Ve druhé, praktické části jsme se zabývali malbou. Každý měl k dispozici výkres, na který maloval dvěma barvami zvolenými z hlavních barev. Měli jsme za úkol vybrat si barvy, které jsou nám nejbližší a ztvárnit cokoli, co nás napadne. Posléze nám vyučující vysvětlila, jak se dá z našich výtvorů vyčíst, jaké jsme povahy. Roli zde hrál výběr barvy, prolínání barvy, vzorce, tvary a další.

Workshop mě velmi obohatil, považuji jej za dobrou průpravu k mému budoucímu povolání učitele.

buyreplica.hpctech.org