Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Osobnostní rozvoj jedince z rodového pohledu celku

V sobotu 17. října jsem měla možnost zúčastnit se workshopu s názvem Osobnostní rozvoj jedince z rodového pohledu celku. Tady jsem také poprvé mohla slyšet slovo konstelace. Ze začátku jsem neměla žádnou představu o konstelacích. Přiznám se, že jsem ani nevěděla, o co se jedná. Během celého dne jsem měla možnost díky panu Liborovi poznat, co to konstelace jsou a k čemu se využívají. Zpočátku jsem této metodě nevěřila. Dozvěděla jsem se, že konstelacemi se dá řešit mnoho životních problémů. Například když se potřebuji vyrovnat s nějakým rodinným problémem, když v rodině nacházím těžké opakující se osudy, odmítané členy rodiny, předčasná úmrtí, když se opakují v rodině chronická onemocnění, když mám problém, ale nevím jak ho vyřešit a tak dále. Důvodů bychom našli spousty.
Seděli jsme v kruhu a prováděli jednu konstelaci za druhou. Já se jen dívala a nevěřila jsem tomu, že lidé vybraní do konstelace, mohou opravdu něco cítit. Celé dopoledne jsem byla na pochybách, když v tom jsem byla odpoledne vybrána na jednu z konstelací rodiny. Postavila jsem se do své role a čekala, co přijde. Nemusela jsem si nic vymýšlet. Z ničeho nic ke mně přicházeli různé pocity a byl to pro mě silný citový prožitek. Naopak při druhé konstelaci jsem se cítila neutrálně. Jako kdybych tam vůbec nepatřila a nemusela tam být. Cítila jsem se tam zbytečně. Tak jsem si potvrdila, že každá konstelace vyvolává opravdu jiné pocity. Sama jsem se přesvědčila, že to není jen legrace. Naopak je to velmi silný citový prožitek, který může být příjemný i nepříjemný. Někdy může být silný a jindy naopak neutrální.

Po skončení konstelace je nejlepší nechat vše být, neřešit to, nemyslet na to. Důležitá při konstelacích je důvěra. Nic z místnosti by se nemělo šířit ven mezi ostatní. Vše by mělo zůstat v místnosti, protože se může jednat i o velmi choulostivé situace.

Celkově bych tento workshop zhodnotila velmi kladně. Přinesl mi mnoho nových informací, zkušeností a zážitků. Kdybych měla ještě někdy možnost navštívit konstelace vedené panem Liborem neváhám ani minutu. Bylo vidět, že lektor je velmi zkušený, v tom co dělá. Proto nelituji času, který jsem strávila na víkendové akci na Sluňákově.