Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Posilování autoregulačních mechanismů a zvládání zátěžových situací

Víkendový začátek měsíce dubna jsem více než užitečně strávila pod vedením pana Josefa Tillicha na dvoudenním workshopu s názvem „ Posilování autoregulačních mechanismů a zvládání zátěžových situací“.

Samotné téma mi nabylo vysokých sympatií po přečtení obsahu víkendových workshopů, ale především, klíčový pro mne byl samotný průvodce a lektor pan Tillich, o kterém jsem si předem načetla jeho životopis, který si ve mně získal přirozený respekt k jeho životu a práci. Nezbylo nic jiného než těšit na jeho práci a spolupráci. Vyrovnaná a klidná osobnost s medovým hlasem si mne získala již od začátku, nutno uznat, že prostředí Slůňákova, které rezonuje dobrou a pozitivní energií, mělo také jistý úspěch na výsledném zážitku celé akce. Byla jsem velmi zvědavá na celkové uchopení tématu, protože čas vyhrazený k práci na toto téma by potřeboval možná i letní školu.

Chodím do interaktivní jógy a snažím se části filosofie, která k józe neodmyslitelně patří a tvoří tak komplex fyzického cvičení, filosofie a praktické zařazení filosofie do běžného života, přirozeně zasazovat do svého života. Díky tomu jsem pochopila celou řadu provázaností, zákonitostí a skrytých smyslů v našem světě, což mi dávalo, podle mě, velký náskok před ostatními účastníky workshopu. Pro mě většina slov pana Tillicha byla již známa, nebo se krásně vybavila z přečetných knih a opět mi velmi srozumitelně otevřela nové pohledy na téma jóga a její místo v životě, ale především její účinky. Tím chci říci, že pro ostatní, kteří se setkali poprvé s takovým inspirujícím a vyrovnaným člověkem, to musel být skutečně zážitek. Poznala jsem v této oblasti hodně „učitelů“ a každý je natolik individuální a subjektivně předává své zkušenosti, že si od každého vezmu hrstku moudra a to se mi postupně střádá do duchovního balíčku, který mám uložený jak v hlavě, tak v srdci.

Myslím si, že většina cvičení, cviků, byla jen ochutnávkou. Určitě bych potřebovala daleko více času, i na poznání samotných účinků cvičení, a určitě to ví i pan Tillich jako zkušený cvičitel jógy. Jako nesmírně vitální člověk pan Tillich sebe i nás příjemně rozhýbával jógovým cvičením, prací s dechem, která má dle mého zázračné účinky na lidské tělo a určitě by si zasloužila více pozornosti veřejnosti, a zařadil i relaxační techniky. Workshop byl vkusně prokládaný velmi smysluplným povídáním k józe, inspirujícími příběhy z knih, krátké praktické meditaci i vyššímu duchovnu. Od každého jsme si zkusili něco, sice ne naplno vzhledem k času, ale ochutnali jsme několik oblastí, na které se člověk může obrátit a navázat na ně. V poslední době se stále více lidí nachází v této sféře a vyprošťuje se tak touto cestou z každodenního života a ultra rychlé doby. Je to dobrý krok. Myslím, že postupem času už nestačí jen jógu vnímat jako koníček či jednotýdenní cvičení. Měla by časem splynout s naším životním přesvědčením a cestou. Dalším důležitým krokem je dle mého přehodnocení v mysli. Jak já říkám myšlení někdy hodně bolí, a myslím si, že lidi jsou líní jak duchovně přemýšlet a podívat se občas na věci jinak, tak o to více, prakticky se k tomu přiblížit a změnit slova v činy. Jóga je tak silný soubor, který očišťuje naši duši, posiluje duševní zdraví a pomáhá tělu. Krásně se zde pracuje se zákonem psychosomatiky a to pokud jsou problémy v hlavě, projeví se do těla a naopak. Důležité je nepodceňovat znění, že všechno se vším souvisí. Atmosféru, kterou pan Tillich vytvořil, se podepsala na uklidnění těla i ducha každého z nás. Ač jsme se mezi účastníky vzájemně neznali, vytvořila se velmi bezpečná atmosféra. Pro mne silný duchovní zážitek, za který pokorně děkuji.

Slova chvály pěji i na organizační tým, skutečně a vážně. Počítaje hladkého průběhu obou dní, občerstvení, zajištění stravování a péči prostřednictvím emailů.

Opravdu i Vám děkuji za práci, kterou děláte.