Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Canisterapie, hipoterapie, animoterapie, dopolední workshop

seznam všech úvah

ÚVAHA: Canisterapie, hipoterapie, animoterapie

V úterý nás na Letní škole navštívila paní fyzioterapeutka Marta Kotasová se svými pracovními „pomůckami“ – zvířaty. Vzala s sebou jednoho ze svých psů, papouška, andulku, želvičky a africké šneky.

Proč se v dnešní vyspělé době léčí pomocí zvířat? Jde vidět, že příroda má nad námi stále veliký náskok. Záleží už pak jen na nás, jak její moc využijeme. A teď nemluvím jen o terapiích pro handicapované. Pro mě, majitele čtyřnohého chlupáče, je nemyslitelný život bez něj. Vím, že kdykoliv mám špatnou náladu anebo jsem smutná je to on, který mě nikdy neodmítne vyslechnout a s vděčností sobě vlastní mi bude stále dokola nosit hračky na „aport“, jen abych měla lepší náladu. Stejně tak je to právě zvíře, které dokáže zaplnit samotu ve stáří, a dokáže svého páníčka zaměstnat tak, aby aspoň na chvíli zapomněl na svou bolest. A to zmiňuji jen jejich léčitelské schopnosti pro naši duši. A přitom mnoho z nich člověka může léčit „doopravdy“. Třeba taková pijavka lékařská, kterou lidé v lékařství používali již v dávném středověku, a dnes stále funguje v alternativní medicíně.

Studuji obor přírodopis se zaměřením na vzdělání a příroda mě stále překvapuje. Kdo by taky čekal, že člověka po duši pohladí slizce vypadající šnek a dokonce si troufneme naučit ho určité poslušnosti. No není to fantazie? Prostě člověk je opravdu jen součástí určitého koloběhu přírody a ta si s námi dělá co chce, a zároveň nám ukazuje úzce propojený vztah mezi námi a ostatními organismy obývajícími naši pestrou planetu.