Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Příběh ze života - mám dítě s mozkovou obrnou

seznam všech úvah

ÚVAHA: Příběh ze života – mám dítě s mozkovou obrnou

Na konci června jsem se zúčastnila Letní školy Boskovice v malebné vesničce Velenov, kde si postavila paní Hlavinková i přes všechny překážky života dřevěný domek, v kterém zřídila relaxační centrum s koňmi - jak pro zdravé, tak pro nemocné. Prada Replica Handbags

V prvních chvílích mě napadlo, jak je to všechno možné? Jak může člověk z ničeho vybudovat něco tak velkého? Možná s trochou štěstí, možná svou cílevědomostí, možná jen proto, že chce pomáhat. Je skvělé, že v naší konzumní společnosti se najdou i takový lidé. Pro mě samotnou by bylo asi nemyslitelné si k třem dětem vzít do pěstounské péče dítě postižené. Ano, možná uvažuji o tom, že si jednoho dne, tedy pokud se nerozhodnu v životě pro kariéru, vezmu jedno dítě do pěstounské péče či jej adoptuji. Vím, co celý tento proces zahrnuje, ale myslím, že „výsledek“ může stát za to. Ve čtvrtém ročníku na střední škole jsem měla nějakou dobu praxi v Dětském domově a jako obyčejný člověk bych chtěla druhému takovému člověku pomoct víc, než jim jen jednou za rok přinést dárky na Vánoce, jak tomu dělají hlavy pomazané našeho města.

I přes dnešní pokrokové myšlení je zarážející jak se někteří lidé chovají. Ano připouštím, že se některé svobodné matky mohou dostat do takové situace, že je pro její dítě či děti lepší žít nějakou dobu v Dětském domově nebo v jiné ústavní péči. Ale proč si někteří lidé pořídí dítě a pak ho týrají, ať už psychicky nebo fyzicky, či dokonce zneužívají? Toto je věc, kterou v životě nepochopím. A nejspíš s tím nic nenadělám a ani nikdy nebudu moct takovým lidem zabránit si dítě pořídit či v horším případě takovému dítěti pomoci. Zajímalo by mě, co je příčinou v dnešní době množících se případu týraných dětí. Samozřejmě vím, že tento jev je znám i v minulosti, ale dle mého názoru v mnohem menší míře. Je možné, že to způsobuje větší nezaměstnanost, více volnosti v dospívání, méně péče v rodině budoucího otce či matky, nebo vzrůstající počet závislých lidí? Nevím, tomuto opravdu nerozumím, ale jedno vím jistě - toto svým dětem nikdy dělat nebudu a budu je vést k tomu, aby ani oni nebyli takto nekvalitní rodiče.