Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: V hlavní roli: umění

Dne 10. března 2011 jsem se zúčastnila workshopu předmětu pedagogika v praxi s názvem V hlavní roli umění. Umění je velice široký pojem a pod tímto názvem lze myslet v podstatě cokoli - od malování obrazů, sochařství, výrobu keramiky po architekturu, film a mnohé další jiné umělecké směry. Byla jsem tedy v očekávání, jak bude uchopen tento workshop, a musím se přiznat, že jsem byla velice příjemně překvapena. Jedna z věcí, která mě velmi zaujala hned v úvodu, bylo malování svého vlastního Já na jeden velký společný papír. Něco takového jsem vůbec nečekala a přišlo mi to jako dobrý nápad. Je to činnost částečně umělecká, částečně duchovní. Každého to donutí přemýšlet nad sebou samým a je to činnost či její výsledek, který může o člověku mnohé vypovědět. Typ zvolených barev, křivky, obrazce, linky, tahy štětce - to vše má jednoznačný a vypovídající charakter. Člověk v podstatě zvnitřňuje své cítění, pocity, nálady, to jak sám o sobě přemýšlí, jak se má rád. Podle mého názoru to může být i jistá forma terapie, protože se podle toho dá zjistit aktuální či dlouhodobé rozpoložení člověka. Bohužel však po tomto našem výtvarném vyjádření nenásledoval žádný ani obecný výklad či vysvětlení, například jaké barvy jsme použili atd. Následná aktivita spočívala ve vyjádření se pomocí štětce. Zajímavý způsob nonverbální komunikace, pro nás laiky naprosto netradiční. Ale když vezmeme v úvahu v našem případě malíře, tak jejich výtvarná díla jsou v podstatě způsob neverbální komunikace s vnějším světem. Jejich obrazy jsou vyjádřením pocitů, emocí, představ, myšlenek, krásna i oškliva, jsou plné symboliky. Představují poselství, spojení se světem, který je obklopuje. Obraz znamená vyjádření, komunikaci, potřebu sdělovat, naléhavost, spontaneitu, svobodu. A možná právě proto byla součástí workshopu rovněž interpretace jednoho vybraného výtvarného díla z období baroka, které bylo plné symboliky. Symbolika dává obrazům zcela nové rozměry a chápání a skrze ni je možný zcela nový náhled na zakomponovanou problematiku. Nutná je ovšem znalost jazyka symbolů, dobová problematika a situace. Skrze symboliku lze objevit a pochopit hlubší smysl, který autor prostřednictvím svých děl sděluje světu.

V rámci tohoto workshopu byla i prohlídka Arcidiecézního muzea spojená s aktivitami pro žáky základních škol, které jsme si sami vyzkoušeli. Jednalo se o různé doplňovací úkoly, při kterých mají žáci hledat správné odpovědi. Samotná návštěva muzea by byla neefektivní, přinesla by žákům málo nových informací a spíše by byla chápána jako ulití se ze školy. Metoda, kdy žáci dostanou pracovní listy s úkoly a hledají správné odpovědi je myslím dobré řešení, jak žáky vtáhnout do dění, vzbudit zájem a přimět je ke spolupráci. Taková návštěva muzea je podle mého názoru smysluplná. Je poučná i zábavná a žáci si z ní rozhodně odnesou více.