Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA Příčiny promiskuity a sexuální výchova

Na tento workshop jsem se přihlásila z mnoha důvodů. Ten hlavní byl zřejmě to, že tohle je oblast donedávna ukrývaná, o které se moc nemluvilo a postupem moderní doby je tohle téma na školách čím dál více probíranější, diskutovanější. Já jsem se chtěla dozvědět, jak s žáky na tohle téma hovořit, jakým způsobem jim vykládat novou látku a také to, jak je podnítit k tomu, aby oni sami vyjádřili, co si o tom myslí.

Na začátku lektorka téma uvedla svými vlastními zážitky z praxe, které byly občas velmi šokující, ale někdy až usměvavé, avšak poučné pro mou další praxi.

První aktivita bylo poznání ostatních účastníků kurzu. Úkolem bylo vyplnění dotazníku vždy mezi dvěma neznámými lidmi. Otázky byly zaměřeny na poznání osobnosti člověka, na jeho zájmy, sny a přání, na vnímání jeho vlastní rodiny. Důležitým poznatkem této aktivity bylo téma rodiny, které je u menších dětí vnímáno velmi silně. Měli bychom se vyvarovat otázkám např. co nejhoršího nebo nejlepšího je na vaší rodině. Další aktivitou, která se mi líbila, bylo, že každý napsal na papírek, co je láska a co není láska. Poté jsme všichni hromadně četli papírky a diskutovali nad jednotlivými názory. Zajímavá byla rozporuplnost některých výroků. To, co někomu připadalo jako láska, tak někomu
se už zdálo, že láska není, že tohle zavání nějakou nevěrou nebo podobně (např. přinést kytku).

Další aktivitou, která se mi moc líbila a je to skvělý nápad pro práci s dětmi ve skupině, byl dopis redaktorky dívce. Lektorka nám přečetla dopis dívky, která se zamilovala do svého dvakrát staršího trenéra, sblížili se natolik, že spolu začali chodit. Dívka žádala o radu, co si má počít dál. Úkolem každé skupiny bylo vymyslet odpověď pro dívku.
Nad odpovědí jsme začali polemizovat a diskutovat, protože každý měl jiný názor na to, co je pro dívku správné, co bude přijatelné pro společnost, jak to přijmou její rodiče, spolužáci, učitelé.

Kurz byl velmi dobře organizován - mnoho aktivit, některé vystřídalo povídání o ideálním partnerovi nebo jak dlouho trvá zamilovanost. Všechny aktivity byly velmi zajímavé, poučné, zábavné.
Z tohoto worskhopu jsem si odnesla mnoho nových poznatků, ale hlavně spoustu inspirace pro svou nastávající praxi a pro své další působení ve škole. Dozvěděla jsem se to, jakým způsobem ve škole probírat sexuální výchovu, jak s dětmi na toto téma hovořit. Všechny probírané aktivity mě velmi zaujaly a z každé jsem si odnesla něco nového. Lektorka byla velmi sympatická, uměla vše perfektně podat. Mohu tedy říci, že obsah workshopu splnil nadmíru mé očekávání.