Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: POSILOVÁNÍ AUTOREGULAČNÍCH MECHANISMŮ A ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍ

Ač se považuji za mysl otevřenou, bylo pro mě velkým překvapením, že do předmětu pedagogika v praxi byl zahrnutý víkend věnovaný výhradně józe a meditacím. Celou akci provázela velmi příjemná atmosféra, přesto jsem dlouho přemýšlel o jejím přínosu pro moje budoucí pedagogické působení. Má jóga pro učitele nějaký smysl a dají se její techniky uplatnit i v běžné vyučovací hodině? Co za pozitivní přínos může mít pro osobnostní rozvoj učitele a může nějak pozitivně ovlivnit i proces výuky?

Odpověď na první část otázky se mi jeví jako poměrně zřejmá. Jóga pomáhá člověku uvědomit si svoje tělo a lépe ho ovládat, což se hodí každému, nejen učiteli. Vědět, jak se správně nadechnout, aby z člověka spadl všechen stres a starosti, rozhodně pomůže nejen každému učiteli. Na tomto místě bych rád vyzvedl přístup našeho lektory RNDr. Josefa Tillicha, jehož věcný a faktů se držící způsob výkladu i praktické předvádění cviků byl mnohem přínosnější než obvyklá východní filosofií ovlivněná „moudra.“

Jako zajímavější se mi jeví otázka uplatnění možností jógy v procesu výuky. I krátké dechové cvičení může, dle mého názoru, pomoci žákům lépe se koncentrovat nebo se uvolnit po náročné předcházející hodině. Práce s dechem či krátké meditace by mohly pomoci zklidnit i hyperaktivní děti. Problémem zde zůstává motivace, protože přimět děti, aby braly danou věc vážně, tvoří nezbytnou podmínku dosáhnutí zamýšleného efektu. Joganidra je přece jen pro běžnou vyučovací hodinu příliš časově náročná, abychom mohli děti povzbudit slibem splněného přání. Tak či tak krátké dechové cvičení se zavřenýma očima se může stát zajímavým zpestřením hodiny, místo tradičních odpočinkových aktivit, které se častým opakováním stávají pro děti všední, zapadnou do rutiny vyučovacího procesu a skutečné odreagování nepřinesou. Správné provedení cviků a zejména správné dýchání, na které se jóga zaměřuje, prokrví dětem mozek a usnadní další práci v hodině. Svůj smysl by mohlo mít i fyzické cvičení jógy, které rovněž přináší uvolnění. To ale opět považuji pro běžnou vyučovací hodinu příliš časově a v běžných třídách i prostorově náročné.
Celkové si myslím, že víkendová akce zaměřená na jógu do předmětu pedagogika v praxi rozhodně patřila a přinesla účastníkům spoustu nápadů, které mohou přinejmenším vyzkoušet. Mimo jiné se každému, koho ze zúčastněných znám, jeho přání ze cvičení joganidry vyplnilo.