Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Učitel a teenageři: Jak s úsměvem vydržet ve třídě a školství

Jde si v dnešní době ve školství udržet úsměv? Myslím, že jde, ale musíme hlavně chápat děti a jejich složitý věk. Nemůžeme po nich chtít, aby měly své učitele rády, ale měly by je respektovat. Jak docílit respektu u svých studentů? Já ještě nemám praktické zkušenosti, ale myslím si, že by učitel neměl svým žákům dovolit vše a neměl by si hrát na jejich kamaráda. Žáci potom vycítí slabost a už je učitel neukočíruje. Nikdy už u žáků nenabude autority a bez ní nejde se žáky pracovat. Kamarádů mají dost.

Potřebují děti pevnou ruku a nastavený řád? Ano, neboť děti potřebují mantinely a pravidla. Teprve se učí, co je správné a co ne. Samozřejmě bychom neměli být až přehnaně přísní a nelidští. Musíme najít zlatou střední cestu, což je velmi těžké. Někteří učitelé až přehnaně děti trápí a děti z nich mají hrůzu. Je zbytečné, aby měly děti například střevní potíže z toho, že se blíží nemilovaná hodina. Zato jiní učitelé jsou příliš benevolentní a děti si z nich nic nedělají a nepřipravují se na jejich hodiny.

Jak potrestat neposlušného žáka a jaké mají učitelé prostředky k jejich nápravě? Myslím, že je velmi těžké vhodně potrestat žáka a hlavně aby si z toho vzal ponaučení. Dnes se u žáků setkáváme s nekázní vůči učiteli, používání mobilních telefonů a vzrůstající agresí, kterou podporují různé akční filmy a počítačové hry. Myslím si, že velkou roli v neukázněnosti žáků hraje i nedostatek času rodičů. Rodiče se čím dál méně zajímají o své děti a nevědí, jak jejich ratolesti tráví volný čas. Někteří rodiče si všimnou problému, až když jim dítě donese domů důtku nebo špatné vysvědčení. Učitel nemá k dispozici moc prostředků, které by mohl požít k potrestání žáka. Pedagog může psát poznámky do žákovské knížky, dát špatnou známku z chování, ale někteří žáci si z těchto trestů nic nedělají a pokračují ve svých prohřešcích.

Jak můžeme donutit tyto žáky spolupracovat? Tyto děti asi nedonutíte spolupracovat, ale musíte je zaujmout nebo najít něco, co je baví. Hlavně je neponižovat a snažit se s nimi vycházet, i když je to velmi těžké. Také je důležité se nad žáky nepovyšovat a chovat se k nim slušně. Například, kdybychom chtěli něco od svých žáků, měli bychom poprosit a poděkovat. Taky pochval není nikdy dost. Neměli bychom se nechat vyprovokovat žáky k řevu, protože tím se nic nevyřeší a ničí se tím hlasivky.