Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Příprava na emočně vyhrocené situace v pedagogickém prostředí

V termínu 7.-8. května 2011 jsem se zúčastnila víkendové aktivity v Domašově nad Bystřicí s názvem „Příprava pedagoga na emočně vyhrocené krizové situace ve školním prostředí“. Tímto víkendovým workshopem nás vedl Mgr. Štěpán Klen, který je komisařem zásahové jednotky a hlavním vyjednavačem SM kraje a také lektorem speciálních a outdoorových aktivit, kurzů přežití a zvládání emočně vypjatých a rizikových situací, krizové komunikace a intervence.
Obsahem workshopu byly zejména outdoorové aktivity (např. Den trifidů, Cizí planeta) a také seznámení s krizovými situacemi se kterými se můžeme v rámci naší profese ve školním prostředí setkat.

Nejvíce přínosné pro mě byly zejména příklady z praxe, u kterých jsme si objasnili nejvhodnější způsoby řešení krizových situací. Dále jsem velmi ocenila prostor pro naši kreativitu, kdy jsme měli příležitost sehrát scénky na vše s čím se můžeme setkat ve škole.
Objevila se témata jako šikana žáka, kyberšikana, agresivní rodič, řešení úrazu žáka na školním výletě, alkohol u žáků a také nezájem rodičů o své děti.

Velkou část tvořila právě šikana mezi žáky, se kterou se osobně setkala velká část zúčastněných dokonce i sám pan lektor.

Jedná se o fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu. Dochází k ní ve všech skupinách. Žáci hledají hranice, zkoušejí kam až mohou zajít. To vše a další může vyvolat agresi, se kterou si učitel musí poradit a právě reakce učitele bývá velice důležitá.

Tato víkendová akce byla pro mě velmi přínosná, rozšířila jsem si znalosti, objasnila si postup jak reagovat. Také jsem získala nové zkušenosti, poznala co všechno vydržím.

Určitě bych tento zážitek všem doporučila, protože konečně nešlo jen o holou teorii se, kterou se tak často setkáváme ve škole.