Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Soutěž nebo spolupráce?

seznam všech úvah

ÚVAHA: Soutěž nebo spolupráce?

Dne 14. 4. 2011 jsem absolvovala workshop s názvem Soutěž nebo spolupráce.Workshopem nás provázeli manželé PhDr. Pavel Kopřiva a Mgr. Tatjana Kopřivová.Tito lektoři na mě působili velice sehraně a profesionálně. Dávali nám úkoly ve skupinkách, aby v nás podporovali spolupráci.Myslím, že užitečný pro nás, budoucí učitele byl úkol „Co ve spolupráci pomáhá a co jí naopak brání ” Například fakta, že při spolupráci pomáhají sympatie a brání jí antipatie.Samozřejmě, že pedagog se během své praxe setkává se studenty, kteří jsou mu více či méně sympatičtí, ale musí si udržet určitý odstup.Na druhé straně je ale pro učitele vždy výhodou, když je žákům od první chvíle sympatický.


Je známo, že soutěživost je pojem, který ve školství existuje již od pradávna. Jistě si všichni vzpomeneme na starověké Řecko a soutěžní disciplíny v desetiboji. Soutěživost je pro každého jedince přirozená. Každý touží vyhrát a být nejlepší.Na workshopu jsme si říkali proč se soutěže konají a jejich užitek.Je určitě přínosné pro každého, když zažije úspěch.Ale je také důležité uvědomit si, že ne vždy musí vyhrát a umět přijmout prohru.Přínosné se mi zdají alternativy v soutěžích, které jsme si jmenovali.Jsou to prezentace, diskuze a vystoupení.Ocenění každému za něco jiného.Zajímavé bylo, když jsme si procentuálně obodovali „ Jakým způsobem si pamatujeme věci dlouhodobě” Překvapilo mě, že pouze 10% si pamatujeme to, co slyšíme.Z davu se hned ozvalo: „K čemu jsou nám tedy přednášky a semináře ve škole?” Naopak 90% tedy nejvíce si zapamatujeme, když se pokoušíme naučit druhé.Vtipné bylo, když paní magistra Kopřivová konstatovala, že učitel je vlastně nejlepší „žák” Soutěživost je podle mého názoru dobrá, ale jen ve zdravé míře.Příliš soutěživí lidé bývají sice často úspěšní, ale také častěji depresivní a nešťastní.Při psaní tohoto příspěvku jsem si uvědomila, že pedagog by se neměl bát otvírat dveře od nitra dítěte a třídního kolektivu, pracovat s ním, rozvíjet ho a radovat s společně s dětmi.Nikdo není dokonalý, ale to neznamená, že se nepokusíme spolu žít, komunikovat a pracovat v co největší shodě.