Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Kritické myšlení ve výuce

seznam všech úvah

ÚVAHA: Kritické myšlení ve výuce

Když jsem se přihlásila do tohoto workshopu a přečetla si anotaci, docela jsem se obávala, že to bude tří hodinové sezení nad textem, který se budeme učit správně a věcně rozebírat. Byla jsem ovšem velmi mile překvapena, jak množstvím poznatků, které jsem získala, tak průběhem. Zdaleka nešlo o nudné několikahodinové sezení. Paní Mgr. Petra Hedrichová nám představila velké množství zajímavých způsobů, jak žákům předat informace, něco je naučit a hlavně jak je donutit, aby nad problematikou přemýšleli a uměli si utvářet svůj vlastní názor.

V dnešní době, kdy jsme zahlceni nepřeberným množstvím informací z různých médií, je velice důležité umět si vytvořit vlastní názor na situaci, informaci nebo zprávu, kterou nám někdo předloží. A díky tomuto workshopu jsem poznala způsob jak to naučit sebe i ostatní. Domnívám se, že s výukou tohoto způsobu přijímání informací by se mělo začít již od školního věku. Podle mého názoru je to proces, který vyžaduje velkou míru trpělivosti ze strany pedagoga. Studenti se musí naučit diskutovat mezi sebou, pracovat v kolektivu, respektovat názor ostatních a to se mnohdy neobejde bez velkého hluku, aspoň ze začátku. Z mého pohledu má tato metoda vzdělávání velké množství pozitiv. Student se aktivně zapojí do řešení problematiky, čímž získává další poznatky. Tím, že student diskutuje o tématu a nepřijímá informace pouze pasivně, si daleko lépe zapamatuje nové informace. Podle slov pana Mgr. Martina Kupka, Ph.D. se inteligentní student vždycky ptá a pochybuje. A v této metodě vzdělávání vidím způsob jak takové studenty vychovat. Některé metody zpracování textu jsou interdisciplinární, takže žáci využijí poznatky i z jiných předmětů. V neposlední řadě mají tyto metody širokého využití, buď, můžeme takto uvést nové učivo nebo procvičit to starší a nakonec spojit nové poznatky s těmi již upevněnými.

U kritického myšlení, podle mého názoru, převažují pozitiva nad negativy, proto by mělo být zařazeno do všech předmětů, kde to je jen trochu možné. Myslím si, že tento přístup ve vzdělávání připravuje studenty na budoucí povolání. Schopnost práce v kolektivu, komunikace, diskuze a asertivity je v dnešní společnosti velice důležitá.